Mandag blir de første av totalt 3,8 millioner selvangivelser sendt ut. Skatt Nord har overtatt ligningen av Oslos 550.000 skatteytere. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX)
Mandag blir de første av totalt 3,8 millioner selvangivelser sendt ut. Skatt Nord har overtatt ligningen av Oslos 550.000 skatteytere. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX)

Fikk tre millioner i baksmell

En Tromsø-mann må betale tre millioner kroner i restskatt. – Ingen bedre i Nord-Norge, sier avdelingsdirektør Helge Ove Aune i Skatt nord.

Onsdag blir ligningen for 2008 offentlig.

I tillegg til å behandle ligningen til 360.000 skatteytere i Nord-Norge har Skatt nord også behandlet 418.000 selvangivelser for lønnstakere i Oslo.

LES OGSÅ: I natt kommer skattelistene

Sammenligner man disse viser det seg at Oslo-folk i gjennomsnitt unndrar 15.000 kroner mer i oppgitt inntekt enn skatteytere i Nord-Norge.

– Avslører dette en mindre skattevilje?

– Jeg vil kke å si den på den måte. En gjennomsnittlig skatteytere i Oslo har en mer viderverdig selvangivelse. I dette ligger alt fra aksjeomsetning, eiendomsbesittelse, utleie og andre forhold. Det er gjennomgående mer kompelse selvangivelser i Oslo. For å ligne enkelte skatteytere i Oslo bruker vi ofte like mye tid som på å behandle en liten nordnorsk bedrift, forteller avdelingsdirektør Helge Ove Aune i Skatt nord.

– Det er også en kjennsgjerning at 20 prosent av skatteyterne i Oslo har en eller annen utenlandsrelasjon. Det kan være eiendom i utlandet, bankkonto eller de er utlending, innvandrer eller på annen måte har et forhold til en annen nasjon, sier Aune.

Skatt nord har gjennom sine kontroller hentet inn to milliarder i inntektsøkning for skatteyterne i Oslo og Nord-Norge. - For fellesskapet er skatteeffekten betydelig, sier Aune.