Statsråd Lisbeth Berg Hansen i Fiskeri  og kystdepartementet.   (Foto: Silje Arntsberg / TV 2)
Statsråd Lisbeth Berg Hansen i Fiskeri og kystdepartementet. (Foto: Silje Arntsberg / TV 2)

Fiskeriministerens selskap politianmeldt

... for omfattende lakserømming.

Vår nye fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen sitter i styret i oppdrettsgiganten Sinkaberg-Hansen AS, og eier i tillegg om lag 10 prosent av selskapet gjennom sitt eget investeringsselskap Jmj Invest. I skattelistene for 2007 står hun oppført med en formue på nesten ti millioner kroner.

Selskapet ble så sent som for fire uker siden politianmeldt for omfattende lakserømming. Det var Norges Miljøvernforbund ved Kurt Oddekalv som leverte anmeldelsen mot selskapet, og miljøkrigeren er skeptisk til regjeringens utnevnelse av ny fiskeriminister.

Oppdrettsminister

– Det er klart at Lisbeth Berg-Hansen har dette med fiskeoppdrett i blodet. Slik har hun og familien hennes opparbeidet seg store deler av formuen, og hun har ganske sikkert et helt annet syn på denne næringen enn alle yrkesfiskerne hun også skal jobbe for i regjering. Jeg frykter hun blir en oppdrettsminister, noe som blir konfliktdrivende, sier Oddekalv.

– Jeg skal ikke lage bråk hvis ikke det er nødvendig, men jeg hadde ikke tort å ta den jobben hvis jeg var henne, sier Oddekalv. Hvordan skal hun kunne rydde opp i norsk oppdrettsnæring når hun selv er en viktig del av den. Hun vil jo møte seg selv i døren hele tiden, mener miljøkrigeren som for lengst har utnevnt oppdrettsnæringen som sin hovedmotstander i årene som kommer. Han nevner konsesjonstildelinger, konflikter mellom oppdrettsnæring og yrkesfiskere samt det store problemet med lakserømninger som områder det vil være vanskelig for den nye ministeren å ta i.

– En av verstingene

Selskapet Sinkaberg-Hansen står ifølge Norges Miljøvernforbund bak en av de største lakserømningene i Norge hittil i år. Ifølge anmeldelsen skal så mange som 90.000 laks ha rømt fra Sinkaberg-Hansens anlegg ved Kvaløya under en storm 9. september i år.

Selskapet har selv rapportert at mellom 5000 og 10.000 laks rømte da laksemerden gikk i stykker. Ifølge anmeldelsen har oppdrettsgiganten også tidligere hatt rømninger ved sine anlegg.

Den uavhengige organisasjonen Norwegian Salmon har tidligere laget en oversikt over verstinger i bransjen når det gjelder lakserømninger. På denne listen som tar utgangspunkt i rømninger i 2006 havnet Sinkaberg-Hansen på en 10. plass.

Se listen her.

Daglig leder i Sinkaberg-Hansen var ikke tilgjengelig for kommentar i dag.