Arne O. Holm (Foto: Eeg, Jon/SCANPIX)
Arne O. Holm (Foto: Eeg, Jon/SCANPIX)

Starter ny avis i Nord-Norge

Den rennomerte journalisten Arne O. Holm etterlyser en ny nordnorsk offentlighet, og vil lage ei avis med nordnorsk eierskap.

Det er Landsdelsutvalget for Nord-Norge som i samarbeid med Arktisk Tenketank utreder muligheten for å starte en landsdelsavis med hele Nord-Norge som nedslagsfelt. Utreder ny avis Arne O. Holm, med journalistfortid i Dagbladet, Dagens Næringsliv, NRK og Svalbardposten, er nå sjefstenker i den nordnorske tenketanken, og tenker slik om en ny nordnorsk offentlighet. - Vi har hatt mange følere ute, og innenfor politikk, ku