Håndvask er det viktigste våpenet mot å begrense spredning av svineinfluensa.  (Foto: Nordberg, Marianne/SCANPIX)
Håndvask er det viktigste våpenet mot å begrense spredning av svineinfluensa. (Foto: Nordberg, Marianne/SCANPIX)

Slik unngår du svineinfluensaen

Ingen er immune mot det nye influensaviruset. Men du kan bidra til å begrense faren for å bli smittet.

Influensa A (H1N1) er en sykdom forårsaket av et nytt influensavirus som ingen er immune mot. Opprinnelig var sykdommen en dyresykdom som smittet mellom svin i noen deler av verden, men nå smitter den mellom mennesker.

Symptomer

Symptomer som kan tyde på ny influensa er: Akutt feber (over 38 grader) med luftveissymptom som hoste, vond hals eller tung pust og allmennsymptom som sykdomsfølelse, kroppsverk eller hodepine. En del får også diaré og oppkast.

Små barn med feber kan ha diffuse symptomer som utilpasshet, sutring, brekninger og vegring mot mat/drikke.

Inkubasjonstid

Det tar vanligvis 3 – 4 dager fra man har vært utsatt for smitte til man får sykdomssymptomer. Men det kan gå opp til 7 dager før man blir syk.

Myndighetene har på sin nettside pandemi.no laget en oversikt over hvordan man kan bidra til å begrense videre spredning av sykdommen.

Hvordan kan du beskytte deg mot smitte?

– Vask hendene dine grundig og ofte. Bruk eventuelt alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.

– Unngå (om mulig) nærkontakt med syke personer.

Hvis du mistenker at du er smittet

Har du fått symptomer på influensa som feber, hoste, vond hals, hodepine, verk i kroppen og dårlig allmenntilstand?

– Ta kontakt med lege eller legevakt via telefon for å unngå å smitte andre. Begrens nærkontakt med andre mennesker til diagnosen eventuelt er avkreftet. Avhengig av symptomene dine vil legen vurdere om du skal behandles med Tamiflu.

Beskytt andre mot smitte hvis du er blitt syk

– Bli hjemme fra jobb til du føler deg frisk nok til å jobbe, tidligst sju dager etter at symptomene startet.

– Hold syke barn hjemme fra skole og barnehage minst like lenge.

– Bruk engangspapirhåndklær foran munnen for å beskytte andre når du hoster eller nyser. Kast papirhåndkleet etter bruk.

– Host eller nys i albuekroken hvis du ikke har papirhåndkle tilgjengelig.

– Vask hendene grundig og ofte, spesielt når du har vært ute og før du spiser.

– Hånddesinfeksjon med sprit er et godt alternativ når ikke får vasket hendene på annen måte.

Risikogrupper

Det er sjelden at influensa krever sykehusinnleggelse. For mange gir sykdommen relativt milde symptomer og ikke større plager enn en vanlig sesonginfluensa. Ved komplikasjoner, som for eksempel lungebetennelse, kan noen trenge sykehusinnleggelse.

Noen er mer utsatte for sykdommen og må kontakte lege med en gang hvis de utvikler symptomer. Risikogruppene som vil få prioritering i vaksinasjonskøen er som følger:

– Gravide og personer med kronisk luftveissykdom,

– Kronisk hjerte og karsykdom,

– Nedsatt forsvar mot infeksjoner,

– Diabetes type 1 eller 2,

– Kronisk nyresvikt eller leversvikt,

– Kronisk nevrologisk sykdom eller skade,

– Samt personer med svært alvorlig fedme.

I tillegg er helsepersonell prioritert i vaksinekøen for å beskytte pasientene og seg selv mot smitte.

Pleie av syke i hjemmet

– Hvis du må pleie syke, følg smittevernrådene over for å hindre at du selv eller andre blir smittet.

– La den syke ha kontakt med færrest mulig personer og oppholde seg i færrest mulig rom.

– Sørg for nok hvile og nok drikke til den syke.

Hvis det er smitte i området der du bor

Hvis det er smitte i nærheten av der du bor, følg de vanlige smittevernrådene. I tillegg bør du følge råd fra kommunelegen.

Kontakt lege umiddelbart hvis tilstanden forverrer seg

– Har tungt for å puste eller har smerter i brystet

– Har fiolett eller blålig farge på leppene

– Har tegn på å være dehydrert/uttørret, som tørrhet i munnen og særlig sparsom vannlating

– Kaster opp og har problemer med å holde på drikke slik at det er fare for uttørring

– Får anfall med kramper

– Ikke reagerer som normalt eller virker forvirret