Ole Gjems Onstad (Foto: Tom Ivar Finden/TV 2)
Ole Gjems Onstad (Foto: Tom Ivar Finden/TV 2)

– Boligskatten blir en pengemaskin

Skatteekspert Ole Gjems-Onstad tror regjeringen har laget seg en pengemaskin med omleggingen av formuesskatten.

– Vi har fått en ny boligskatt, dette er ikke bare en omlegging av formuesskatten, sier professor i skatterett, Ole Gjems-Onstad til TV2.

Gjems-Onstad holdt foredrag om effektene av statsbudsjettet for 2010 dagen etter fremleggelsen.

– Regjeringen har skaffet seg grunnlaget til en ny pengemaskin. Når systemet først er der, vil det være veldig lett og fristende å hente ut penger gjennom økt boligbeskatning, sier Gjems-Onstad.

Omlegging av formuesskatten

Tirsdag presenterte regjeringen omleggingen av formuesskatten, der boliger i byområder særlig vil få merke en innskjerping av verdigrunnlaget som kan formuebeskattes.

Med det nye systemet skal 25 prosent av boligens markedsverdi legges til grunn for en formuesskatt på 1,1 prosent. Fra dette trekkes igjen et bunnfradrag som nå økes til 700.000 kroner.

– Men 25 prosent er bare et tall, og det finnes mange tall mellom 25 og 100 for å si det sånn, sier Gjems-Onstad.

– Du tror satsene vil økes?

– Det ligger i kortene at når regjeringen bruker 100 millioner kroner bare i administrasjonsutgifter for å legge om systemet, så er dette som en investering for å rigge til en fremtidig inntektskilde. Boligbeskatning er upopulært, men når det økes gradvis vil det kunne skje innenfor rammene av hva folk klarer å tåle.

Les alt om statsbudsjettet her
Les også: Statsbudsjettet for dummies

– Sneket det inn

Gjems-Onstad mener omleggingen av formuesskatten er kritikkverdig.

– Dette har jo ikke vært diskutert åpent i det hele tatt. Ingenting av dette er blitt nevnt i valgkampen. De har sneket det inn, og legger det i et statsbudsjett som kommer rett etter et valg. Det er neppe tilfeldig.

Ikke uventet kommer det også sterke reaksjoner fra eiendomsmeklerhold på skatteomleggingen.

– Dagens skattetakster på bolig som er utgangspunktet for formuesskatten er ikke rettferdig og fastsettelsen tilfeldig. Så langt er vi enig med regjeringen. Svaret er ikke å innføre en ny beregning for skattetaksten som også er tilfeldig og urettferdig og i tillegg medfører mye arbeid og byråkrati. Vi mener at svaret er å fjerne formuesskatten på bolig. Stat og kommune må ha skatteinntekter for å løse våre felles oppgaver, men formuesskatt på bolig trengs ikke som skatteinntektskilde. Boligen er og blir uriktig som skatteobjekt og i strid med målsetting om at flest mulig bør eie sin egen bolig, sier Direktør Finn Tveter i NEF.