Per Fugelli er aktuell med boken «Døden, skal vi danse?», der han reflekterer over døden og sin kreftsykdom.  (Foto: Heiko Junge)
Per Fugelli er aktuell med boken «Døden, skal vi danse?», der han reflekterer over døden og sin kreftsykdom. (Foto: Heiko Junge)

Nesten en tredel av statsbudsjettet brukes på trygd

– Vi må tenke oss om og spørre hva dette kommer av, sier professor i sosialmedisin Per Fugelli.

Folketrygdens utgifter for neste år er budsjettert til om lag 272 milliarder kroner. Det er en økning på 30 milliarder kroner og utgjør nesten en tredjedel av det totale statsbudsjettet. Totalt koster det 907 milliarder kroner å drive «AS Norge» i 2010.

Uventet sterk økning i sykefraværet

– Den betydelige økningen i folketrygdens utgifter skyldes finanskrisa, økt pensjonsgrunnlag og aldringen i befolkningen, men også en uventet sterk økning i sykefraværet, som vi må ta tak i sammen med partene i arbeidslivet, sier fungerende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil utgiftsveksten i 2010 være særlig stor innenfor områdene sykepenger, dagpenger, rehabiliteringspenger, uførestønad og alderspensjon.

Fugelli: – Glad for at utbetalingene stiger

Professor i sosialmedisin, Per Fugelli, mener det er grunn til å være delt i synet på at utbetalingene til folketrygden øker.

– For det første er det grunn til å være glade for at utbetalingene stiger. Det tyder på at vi har klart å skape et samfunn der vi deler med oss, der fellesskapet stiller opp for mennesker som trenger støtte. Vi må ikke hele tiden gjøre dette til et problem, men heller være glade for at vi har klart å bygge opp et rettferdig samfunn, sier Fugelli til tv2nyhetene.no.

Men professoren mener også man er nødt til å stille spørsmål om hvorfor sykefraværet og antallet arbeidsuføre øker.

Mer krevende arbeidsliv

– Vi må tenke oss om og spørre hva dette kommer av. Noen sier at vi har blitt svakere og ikke takler like mye som før, mens andre sier at vi har fått et mye mer krevende arbeidsliv.

Fugelli mener at det trengs mer grundig forskning på dette området.

Les også: Statsbudsjettet for dummies

Stor utfordring

Sjeføkonom i DnB Nor, Øystein Dørum, mener regjeringen har en stor utfordring med de økte trygdeutbetalingene.

– Elleve prosent av befolkningen i arbeidsfør alder er nå på uføretrygd, mot åtte prosent i 1995. Vi blir altså mer og mer skakkjørte jo bedre det går i dette landet, sier Dørum til TV 2 Nyhetskanalen.

Se intervju med Dørum i videovinduet under.

353517

Bekymringsfull vekst

Regjeringen mener at den sterke veksten i sykefraværet i 2009 er bekymringsfull.

– Ikke minst fordi erfaring tilsier at selv relativt korte sykefravær øker sannsynligheten for økt utstrømming ut av arbeidslivet og overgang til varige trygdeytelser. Økningen i sykefraværet den siste tiden har kommet samtidig med økende arbeidsledighet, men sammenhengen er langt fra entydig og det er vanskelig å finne klare årsakssammenhenger, skriver Arbeids- og inkluderingsdepartementet i en pressemelding.

Den største satsingen

Statsminister Jens Stoltenberg påpekte tirsdag at den største satsingen i årets budsjett er folketrygden.

– Vi bruker 30 milliarder kroner i økte utgifter fra 2009 til 2010, og det er en villet politikk. Vi ønsker at når stadig flere blir alderspensjonister, skal de få en god pensjon. I tillegg øker sykefraværet og antall uføretrygdede, og det er ikke bra, sa Stoltenberg til NTB.

Vil se på sykelønnsordningen

Han sier regjeringen vil se på sykelønnsordningen, men med største forsiktighet.

– Vi vil i dialog med partene i arbeidslivet og med partiene på Stortinget for å stanse veksten i trygdeutbetalinger, sier han.