Kristin Halvorsen presenterer regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010. (Foto: Josefsen, Jon-Michael/Scanpix)
Kristin Halvorsen presenterer regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010. (Foto: Josefsen, Jon-Michael/Scanpix)

Statsbudsjettet for dummies

Bruker du fem minutter på denne er du oppdatert på statsbudsjettet for 2010.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Klokken 10 tirsdag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2010.

Regjeringen vil øke bruken av oljepenger med 14,6 milliarder kroner. Til sammen bruker den rødgrønne regjeringen 154 oljemilliarder, noe som er ny norsk rekord.

Totalt koster det 907 milliarder kroner å drive «AS Norge» i 2010.

Slik blir lommeboken din påvirket

Enkelte av forslagene til regjeringen vil få direkte konsekvenser for din lommebok.

Regjeringen foreslår blant annet å etablere en ny tilskuddsordning for å redusere drivstoffprisene i distriktene, slik at prisene nærmer seg drivstoffprisene i byene.

– Vi kan ikke akseptere at folk som bor der det er få alternativ til bilen, må betale langt mer for drivstoff enn folk i sentrale deler av landet, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

NRK-lisensen økes med 99 kroner fra 2334 kroner til 2434 kroner.

Det foreslås å øke avgiftene på alle tobakksvarer med fem prosent i 2010. Både sigaretter, sigarer, sigarettpapir og snus vil dermed stige i pris. Prisen for en snusboks er i dag ca. 60 kroner i vanlige butikker. En prisøkning på fem prosent vil gi en butikkpris på 63 kroner i 2010.

SNUSFORNUFTIG: Unge velger snus framfor røyk (Foto: Åserud, Lise/SCANPIX)

Skattesatsene økes ikke i 2010. De blir stående stille mens fradragene justeres til fordel for skattyterne. Etter omleggingen av boligbeskatningen og økt fradrag i formuesskatten vil hele 760.000 personer få redusert skatt, ifølge finansdepartementet.

Det gjennomføres kutt i formuesskatten på 760 millioner kroner. Samtidig vil regjeringen styrke Innsatsen mot skatteunndragelser.

I statsbudsjettet legger regjeringen opp til at innslagspunktet for toppskatt i trinn 1 blir 456.400 kroner. Høres vel og bra ut, men tar man høyde for lønnsveksten innebærer dette ingen reell endring.

Regjeringen foreslår derimot å heve bunnfradraget til 700.000 kroner for enslige og 1,4 millioner kroner for ektepar.

Barnefamiliene må betale det samme som i år for fulltidsplass i barnehage. Ifølge regjeringen innebærer det en prisnedgang på 75 kroner når prisstigningen tas i betraktning.

Slik forsyner regjeringen seg av oljepengene (se video):

Politiet styrkes

Det blir økt tilførsel av penger til politiet. 1,3 milliarder kroner skal sørge for 1100 flere årsverk, som igjen vil gjøre det mulig å øke bemanningen i helgene. I tillegg foreslås det å ta opp 720 nye studenter til Politihøyskolen.

Asylmottak

Regjeringen ønsker å bruke 1,4 milliarder kroner til asylmottak i statsbudsjettet for 2010.

Vei og jernbane

Regjeringen satser også stort på samferdsel. Denne budsjettposten økes med 4,7 milliarder sammenlignet med budsjettet for 2009. Totalt vil regjeringen bruke 27,1 milliarder kroner på å gjøre din reise enklere og bedre. Drøyt 10 milliarder kroner skal brukes på jernbanen, veinettet får 14 milliarder, mens 942 millioner bevilges til luftfart.

Sjekk hvor regjeringen satser på vei og jernbane her

Regjeringen gir 14 milliarder kroner til veinettet (illustrasjon). (Foto: Lien, Kyrre/SCANPIX)

Rekordhøyt bistandsbudsjett

Regjeringen foreslår å gi 27,4 milliarder kroner til norsk utviklingssamarbeid i 2010. Det er en økning på 1,2 milliarder kroner fra 2009. Bistanden utgjør 1,09 prosent av hva man tror vil blibruttonasjonalinntekt (BNI) for 2010.

Mer til kommunene

En av budsjettvinnerne er kommunene, som får en økning i pengetilførselen. Totalt økes de samlede inntektene til kommunene med åtte milliarder kroner. Av dette utgjør de såkalt frie inntektene 4,2 milliarder kroner.

Styrker eldreomsorgen

Det tilføres ytterligere 1,3 milliarder kroner til eldreomsorgen for å bedre tilgangen på sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

30 milliarder mer til folketrygden

Folketrygdens utgifter for 2010 er budsjettert til om lag 272 milliarder kroner. Det er en økning på 30 milliarder kroner fra budsjett for 2009. Dermed utgjør nesten en tredjedel av statsbudsjettet trygdeutgifter.

Én milliard mer til fattigdom

Regjeringen vil styrke handlingsplan mot fattigdom med rundt én milliard kroner.

Sykehusøkonomi og rusomsorg

Sykehusøkonomien styrkes med rundt 1,45 milliarder kroner for å behandle flere pasienter og korte ned ventetiden. Det samlede budsjettforslaget for Helse- og omsorgsdepartementet er på 128,7 milliarder kroner

Regjeringen satster på sykehusøkonomi og rus- og eldreomsorg i statsbudsjettet for 2010. (Foto: SCANPIX)

Rustiltak

Regjeringen vil styrke rusfeltet med en særskilt bevilgning på 150 millioner kroner. Gjennom opptrappingsplanen er dermed rusfeltet styrket med 835 millioner kroner i perioden 2006 – 2010. Pengene fordeles på 147 tiltak innen forebygging, behandling, rehabilitering, forskning og kompetansebygging.

Styrker barnevernet

Det statlige barnevernet styrkes med 220 millioner kroner. Planen er at 400 nye ansatte i kommunal barneverntjeneste skal være på plass i løpet av 2010.

Regjeringen foreslår også å sette av fem millioner kroner hvert av de tre neste årene for å øke ruskompetansen i barnevernet.

Flere studieplasser

Kunnskapsdepartementet foreslår å bevilge 291,2 millioner kroner i 2010 i tilknytning til de 3000 studieplassene som ble tildelt i forbindelse med årets reviderte nasjonalbudsjett. I tillegg vil regjeringen opprette omkring 2600 nye studieplasser og gi midler til 1000 nye studentboliger.

Øker forsvarsbudsjettet

Regjeringen øker forsvarsbudsjettet med 1,473 milliarder kroner til 35 milliarder kroner for å innfri Forsvarets langtidsplan. Ingen andre land i Europa bruker like mye penger på forsvar som Norge.

Les også: Kristin gir mer til Forsvaret

Forsvarsbudsjettet til den rødgrønne regjeringen er på rundt 35 milliarder kroner. (Foto: SCANPIX)

Klima og miljø

Regjeringen foreslår å sette av ytterligere fem milliarder kroner til Fornybarfondet (Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering.) Grunnfondet ble opprettet i 2007 og blir nå på 25 milliarder kroner. De foreslår også å bevilge 3,4 milliarder kroner til fangst, transport og lagring av CO2.

Miljøverndepartementets skal få i alt 4,28 milliarder kroner, en økning på om lag 370 millioner.

Mer til kultur

Regjeringen øker bevilgningen til kultur med 812,0 millioner kroner. Av dette økes Over Kultur- og kirkedepartementets budsjett økes bevilgningen med 736,3 millioner kroner til oppfølging av Kulturløftet.

I tillegg kommer 40 millioner kroner til kulturskolesatsing under Kunnskapsdepartementet, 25 millioner kroner til prosjektering av nytt bygg til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design under Fornyings- og administrasjonsdepartementet og en økning i bevilgningen til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål under Utenriksdepartementets budsjett på 10,7 millioner kroner.

Dobler romsatsingen

Det blir bevilget nesten tre milliarder kroner til teknologiutvikling. Det er blant annet satt av 775 millioner kroner til norsk romvirksomhet, noe som er 309 millioner kroner mer enn i 2009.

Les også: Nær dobling av norsk romsatsing

Historisk samesatsing

Regjeringen satser sterkt på samiske forhold i statsbudsjettet. Totalrammen for statens satsing er på hele 890 millioner kroner. Det meste til reinsdriftsformål, mens Sametingets ramme for 2010 blir på 350 millioner.

Én million mer til kronprinsparet

Apanasjen til kronprinsparet økes med én million kroner til 7,5 millioner kroner. Apanasjeforslaget for kongeparet er på ni millioner kroner – 200.000 mer enn i 2009.

I alt vil regjeringen bevilge 142,5 millioner kroner til Det kongelige hoff for 2010.

Les også: Mette-Marit får mer penger enn Sonja

Kongehuset er en av budsjettvinnerne i 2010. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX)