Regjeringen gir 14 milliarder kroner til veinettet (illustrasjon). (Foto: Lien, Kyrre/SCANPIX)
Regjeringen gir 14 milliarder kroner til veinettet (illustrasjon). (Foto: Lien, Kyrre/SCANPIX)
Jernbane og veg er en av satsingene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010. (Foto: Stian Lysberg Solum/SCANPIX)
Jernbane og veg er en av satsingene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010. (Foto: Stian Lysberg Solum/SCANPIX)

Sjekk hvor regjeringen satser på vei og jernbane

Regjeringen vil bruke 27,1 milliarder kroner på vei og jernbane. Se hva som får penger i ditt fylke.

I sitt forslag til statsbudsjett for 2010 som regjeringen la fram i dag, tirsdag, legges det opp til en vekst i samferdselsbudsjettet på 4,7 milliarder sammenlignet med årets budsjett. Totalt vil regjeringen bruke 27,1 milliarder kroner på samferdsel neste år.

Sjekk veisatsingen i ditt fylke nederst i saken.

Færre drepte

– Innsatsen vil bedre fremkommeligheten for folk og næringsliv, redusere tallet på drepte og hardt skadde i transportsektoren og legge til rette for at flere kan reise kollektivt, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Av samferdselspotten skal veinettet få 14 milliarder kroner. Regjeringen ønsker blant annet å bruke penger på E18 i Vestfold, Oslo og Østfold og E6 i Finnmark.

150 millioner kroner skal bruks på gang- og sykkelveier.

Jernbane og flyplasser

Drøyt 10 milliarder kroner skal brukes på jernbanen neste år, der dobbeltspor Lysaker-Sandvika i Akershus, Stavanger – Sandnes i Rogaland og Barkåker – Tønsberg i Vestfold er blant det som prioriteres

– For å møte den sterke veksten i togtrafikken som er planlagt i årene fremover, må jernbaneselskapene og Jernbaneverket virkelig stå på, hevder Navarsete.

Regjeringen ønsker også å bruke 942 millioner kroner på luftfart, noe som er en økning på 24,5 prosent. Økningen skyldes blant annet økte tilskudd til regionale flyplasser og kjøp av flytransport.

Se hvilke veier og jernbanestrekninger regjeringen vil bruke penger på i ditt fylke ved å velge i kartet under:

2952182