halvorsen_680
halvorsen_680

Dette bruker regjeringen penger på i 2010

De rødgrønne gir mer til kommunene, eldre og politiet. Les alt om regjeringens prioriteringer for neste år her.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Klokken ti la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Regjeringen vil øke bruken av oljepenger med 14,6 milliarder kroner, og kommunene vil få en økning på åtte milliarder kroner.

LES OGSÅ: Her er skrytelisten

En kraftig økning i bruken av oljepenger gir rom for satsing på kommuneøkonomi, politi og omsorg. Men formueskatten på boliger skjerpes.

Her er statsbudsjettets viktigste punkter:

Bruker mer enn handlingsregelen

Regjeringen satser offensivt foran 2010. Statsbudsjettet som ble lagt fram klokken 10 tirsdag viser at regjeringen legger opp til å bruke 148,5 milliarder oljekroner. Det er langt mer penger enn hva handlingsregelen tilsier.

– Regjeringens hovedmål er å sikre fortsatt lav arbeidsledighet i Norge, og budsjettforslaget for 2010 er et godt grunnlag for oppgang i norsk økonomi framover. I budsjettforslaget fremmer Regjeringen tiltak for å styrke helse, omsorg, skole og barnehage. Forskjellene i levekår utjevnes. Innsatsen for samferdsel, miljø, utvikling og forskning øker betydelig, sier finansminister Kristin Halvorsen i en kommentar.

LES OGSÅ: Her vil regjeringen bruke penger på vei og jernbane

Mer til kommuner og politi

En av budsjettvinnerne er kommunene, som får en økning i pengetilførselen. Totalt økes de samlede inntektene til kommunene med 8 milliarder kroner, av dette utgjør de såkalt frie inntektene med 4,2 milliarder kroner.

Det blir økt tilførsel av penger til politiet. 1,3 milliarder kroner skal sørge for 1100 flere årsverk, som igjen vil gjøre det mulig å øke bemanningen i helgene.

LES OGSÅ: Politiet er budsjettvinner

Styrker eldreomsorgen

Det brukes også penger på å styrke eldreomsorgen. Også her tilføres det 1,3 milliarder kroner for å bedre tilgangen på sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

LES OGSÅ: – Flere pasienter og kortere helsekøer

Endringer i boligskatten

Regjeringen gjør endringer i hvordan verdien av boliger regnes i forhold til formueskatten. Det innføres et arealbasert system for formuesverdsetting av bolig, som tar sikte på å fastsette ligningsverdi av egen bolig til 25 prosent av omsetningsverdi. Ligningsverdien for sekundærbolig økes til 40 prosent av omsetningsverdi.

– Forslaget omfordeler fra by til land, fra vestlige til østlige bydeler i Oslo og fra høyinntekts- til lavinntektsgrupper. Dette skyldes først og fremst at en langt på vei fjerner skjevhetene i dagens ligningsverdier av bolig, som favoriserer dyre boliger i sentrale strøk, sier Halvorsen.

Hever bunnfradraget

Samtidig foreslås det å heve bunnfradraget til 700.000 kroner for enslige og 1,4 millioner kroner for ektepar. Samtidig holdes skatte- og avgiftsnivået som i 2009.

Regjeringen foreslår utgifter på vel 1,5 milliarder kroner til ordninger under Innovasjon Norge på Nærings- og handelsdepartementets budsjett i 2010.

1,7 mrd mer til kultur, forskning og utvikling

Bevilgningene til forskning og utvikling foreslås økt med om lag 1,7 milliarder kroner fra saldert budsjett 2009. I tillegg foreslås det en ytterligere økning av kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping med 5 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår en samlet utgiftsøkning på 812 millioner kroner til oppfølging av Kulturløftet.

Regjeringen styrker kampen mot skatte- og avgiftsunndragelser og foreslår at kontantbetalinger over 10.000 kroner vil ikke bli fradragsberettiget, og kjøper kan bli ansvarlig for svart arbeid. Målet er å redusere bruken av kontanter og gjøre transaksjoner sporbare gjennom bank.

Følg tv2nyhetene.nos dekning av statsbudsjettet her

Les om statsbudsjettet 2010 på Finansdepartementets sider (ekstern lenke)