SÅ MYE HADDE JEG... Men hvor mye oljepenger har Kristin Halvorsen til årets budsjett? (Foto: Åserud, Lise/Scanpix)
SÅ MYE HADDE JEG... Men hvor mye oljepenger har Kristin Halvorsen til årets budsjett? (Foto: Åserud, Lise/Scanpix)

Halvorsen skrur til oljekrana i budsjettet

Handlingsregelen skal holdes i 2010. Her er budsjettlekkasjene.

2009 ble året der regjeringen bekjempet finanskrisen med ekstraordinære bevilgninger fra oljefondet. Men i 2010 er det mye som tyder på at finansminister Kristin Halvorsen skrur igjen oljekrana, og holder seg til handlingsregelen.

Økonomer tror derfor på et svakt innstrammende statsbudsjett for neste år.

Selv om regjeringspartiene var rause i valgkampen, og allerede har lovt milliarder til enkelte poster på neste års budsjett.

Følg fremleggelsen av statsbudsjettet i vårt livesenter tirsdag fra klokka 09.40.

Helseløftet

Hver fjerde krone av årets budsjett går til helse- og sosialtjenester. Avtroppende helseminister Bjarne Håkon Hanssen leder arbeidet med samhandlingsreformen, som skal få mer ut av helsekronene i budsjettet.

Derfor er det knyttet stor spenning til hvordan helsesektoren blir i neste års budsjett.

En ting som er sikkert er at statsministeren har lovet 2500 nye omsorgs- og tilsynsplasser i eldreomsorgen neste år. Dette vil koste 1,3 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Lover 2500 nye sykehjemsplasser neste år

Giske blir budsjettvinner

Kulturminister Trond Giske kan også bli en av budsjettets store vinnere. Allerede har det kommet flere lekkasjer innen kulturbudsjettet.

Regjeringen har allerede kommet med et kulturløft som sier at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014.

Moms på dugnadsarbeid, fotballdrakter og korpsinstrumenter vil bli avviklet fra januar 2010.

Det er også øremerket 40 millioner kroner til kulturskolene.

Den Norske Opera & Ballett er en av flere kulturtiltak som vil nyte godt av 54 millioner kroner ekstra på neste års budsjett.

Gratis SFO og økt kontantstøtte

Regjeringen ønsker å tilby én time gratis SFO med leksehjelp fra årsskiftet. Dette har en beregnet kostnad på 360 millioner kroner.

Kommunenes oppussing av skolebygg blir også videreført i form av rentefrie lån på totalt 2 milliarder kroner.

Kontantstøtten for ettåringer vil også styrkes de neste fire årene på bekostning av støtten til barn over to år.

Bredbånd og bistand

Regjeringen vil også bruke 100 millioner kroner til bredbånd i distriktene.

Bistanden til verdens fattigste øker prosentvis i forhold til BNP, men holdes stabilt på 26 milliarder kroner.

I tillegg vil Innovasjon Norge få 1 milliard kroner ekstra i overføringer. 100 millioner kroner bevilges til miljøteknologi, og staten skal rassikre E 16 ved Gudvangen i Aurland i Sogn og Fjordane.

Lokale lekkasjer

På det lokale plan har det kommet enkelte konkrete lekkasjer.

Andøyposten melder at Andøya Rakettskytefelt vil få 15 millioner kroner på neste års statsbudsjett, skriver Vesterålen Online.

Museumssenteret i Sandefjord får 11 millioner kroner i investeringstilskudd, skriver Sandefjords Blad.