(Illustrasjonsfoto) (Foto: Arash A. Nejad)
(Illustrasjonsfoto) (Foto: Arash A. Nejad)

Frykter ikke for juleribba

Men grisen kan bli en fremtidig smittekilde.

Mandag kveld får tilsynsmyndighetene svar på om svineinfluensaen har spredt seg til flere norske grisefarmer.

Grisene på en gård i Levanger er smittet, og flere andre grisefarmer sjekkes nå, opplyser regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet i Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Undersøker åtte, ni andre gårder

– Åtte, ni andre gårder undersøkes, og vi venter en avklaring i løpet av mandagen, sier Knudtsen til tv2nyhetene.no.

Prøver fra flere besetninger i Hedmark og Nord-Trøndelag er sendt til analyse på Veterinærinstituttet i Oslo, og analyseres i løpet av mandagen, bekrefter avdelingsdirektør Jorunn Jarp på Veterinærinstituttet.

Mattilsynet frykter at svineinfluensa kan bli en del av sykdomsbildet i grisefjøs landet rundt, hvis altfor mange besetninger blir smittet. Dette kan få store konsekvenser for hele næringen, sier Wenche Helseth i Norsvin.

LES OGSÅ: Mulig influensa blant griser i Hedmark

Kan ramme næringen hardt

– Det er svært viktig å hindre at dette viruset brer seg videre, for det vil føre til en økonomisk ufordelaktig situasjon for næringen, sier Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet til tv2nyhetene.no.

Representanter fra Mattilsynet og Norsvin var mandag formiddag samlet i møte for å drøfte nærmere hvilke tiltak som må innføres for å hindre at smitten brer seg videre.

Landets svineprodusenter fikk mandag nye, skjerpede anbefalinger for å unngå nye smittetilfeller fra menneske til gris. Ifølge Norsvin viser de nye smittetilfellene at det nye viruset smitter meget lett fra menneske til gris.

Lørdag ettermiddag påviste Mattilsynet at grisene på en gård i Levanger er smittet av svineinfluensa. En røkter som jobbet med den aktuelle besetningen hadde fått påvist svineinfluensa, og det ble derfor tatt prøver av bestanden.

Sju nye svinebesetninger som ligger i en radius på en mil fra den smittede gården er pålagt karantene, som en følge av funnene på gården.

Og Mattilsynet tar prøver av en grisebesetning på en gård i Hedmark etter at grisene der har symptomer som kan tyde på influensa.

Grunnen til at disse funnene tas på største alvor, er imidlertid ikke bare av hensyn til svinebesetningene.

Kan bli fremtidig smittekilde

Dersom spredningen av viruset ikke begrenses, kan det spre seg mellom de ulike besetningene over tid, og man kan da få en situasjon der man har smittestoff i de fleste besetningene.

LES OGSÅ: Slik unngår du svineinfluensaen

Skrekkscenarioet er at det nye viruset etablerer seg blant dyrene, og at levende gris kan bli en fremtidig smittekilde for mennesker.

– Det nye viruset vil kunne mutere, men det vet vi ennå ikke, sier Knudtsen i Mattilsynet.

Veterinærinstituttets ekspert sier at det i teorien er mulig at gris i fremtiden kan bli en smittekilde for mennesker, men det er ingen ting som tyder på at smitten på dette stadiet utgjør et folkehelseproblem.

– Det er en teoretisk mulighet for at det kan skje. Vi har ikke noe erfaring som bekrefter dette. Men juleribba står uansett ikke i fare, siden det er levende, syke griser som er smittebærere, sier Bjørn Lium ved seksjon for husdyrhelse og velferd på Veterinærinstituttet til tv2nyhetene.no.