Statens tidligere styrerepresentant i Aker, Berit Kjøll, forventer at Nærings  og handelsdepartementet betaler hele PR regningen etter Aker saken. (Foto: Erichsen, Jarl Fr./SCANPIX)
Statens tidligere styrerepresentant i Aker, Berit Kjøll, forventer at Nærings og handelsdepartementet betaler hele PR regningen etter Aker saken. (Foto: Erichsen, Jarl Fr./SCANPIX)

Berit Kjøll: – Overrasket over at jeg skal betale halvparten

Berit Kjøll er overrasket over at Nærings- og handelsdepartementet mener hun skal betale halve PR-regningen etter Aker-striden.

Nærings- og handelsdepartementet dekker kr. 375.000 av PR-regningen til tidligere styremedlem i Aker Holding AS, Berit Kjøll. Det opplyste departementet i en pressemelding torsdag ettermiddag. Men det er ikke godt nok for Kjøll, som mener departementet skal ta hele regningen.

HVA MENER DU? SI DIN MENING I KOMMENTARFELTET NEDERST!

– Har hele tiden vært en forutsetning

I en pressemelding torsdag ettermiddag svarer Berit Kjøll at det hele tiden har vært en forutsetning at departementet tok regningen etter PR-rådene.

«Jeg konstaterer at NHD nå har tatt en beslutning. For meg har det hele tiden vært forutsetningen at bistanden fra Geelmuyden. Kiese (GK) i Aker saken skulle dekkes av Staten da det var Statens interesser jeg ivaretok. Derfor tok jeg opp spørsmålet om kommunikasjonsfaglig bistand med NHD allerede i begynnelsen av april. Da NHD gjorde det klart at de ikke hadde ressurser som kunne støtte meg, tok jeg, i full forståelse med NHD, kontakt med GK.»

Berit Kjøll sier videre at hun er overrasket over at departementet mener hun skal betale halvparten.

«Den bistand GK har ytt i den aktuelle situasjonen har vært til stor nytte. Derfor er jeg overrasket over at departementet mener jeg selv skal betale halvparten av en regning der jeg har representert statens, ikke egne interesser.»

Venter på resten av pengene

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad sier at staten ønsker å ta regningen fordi Kjøll var i en krevende situasjon og ikke hadde noen organisasjon i ryggen slik de andre aktørene i saken hadde. Kjøll var statens representant i Aker-styret.

– Etter en samlet vurdering har departementet besluttet å dekke en del av kostnadene til kommunikasjonsfaglig bistand, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

– Berit Kjølls hodepine, ikke vår

PR-regningen på 375.000 kroner fra Geelmuyden. Kiese har skapt debatt siden Aker-striden i vår. Fremskrittspartiet mener det er uhørt at skattebetalerne skal ta den store regningen for mediehåndteringen til Kjøll.

For PR-rådgiveren selv, Geelmuyden. Kiese, er det ikke interessant om staten tar halvparten av regningen. Hans Geelmuyden sto selv for PR-rådene firmaet hans ga til Kjøll. Han sier til Dagbladet at han fortsatt venter på hvordan Kjøll skal betale resten av regningen.

– Dette er Berit Kjølls hodepine, ikke vår. Departementet har satt henne i en vanskelig situasjon, sier Geelmuyden til avisen.

Geelmuyden sier til TV 2 torsdag kveld at han er overrasket over at staten ikke dekker hele regningen. Han bekrefter overfor TV 2 at hans kommunikasjonsselskap var inne med råd allerede fra starten.