Halvorsen, Stoltenberg, Navarsete Soria Moria 2
Halvorsen, Stoltenberg, Navarsete Soria Moria 2

Vil fengsle ulovlige innvandrere

Regjeringen åpner for økt bruk av fengsling av mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge.

Det sa statsministeren under presentasjonen av Soria Moria 2 onsdag.

– Norge skal ta sin del av ansvaret for verdens flyktninger, men vi skal ikke ta en uforholdsmessig del av ansvaret. Derfor formulerer vi et felles mål om tiltak for å redusere antallet ankomster av dem som ikke har krav på beskyttelse og vi formulerer en del av de tiltakene. Blant annet økt bruk av frihetsberøvelse, det vil si fengsling av de som ikke har krav på opphold og har fått endelig avslag. Det gjelder også der vi er redde for at de unndrar seg retur eller begår kriminelle handlinger, sier Jens Stoltenberg.

Se hele pressekonferansen øverst i artikkelen

Stoltenberg sier det er viktig at de som trenger beskyttelse blir tatt godt i mot og får den beskyttelsen de har krav på. Samtidig ønsker regjeringen å sørge for at det kommer færre personer som ikke har krav på beskyttelse.

SV-leder Kristin Halvorsen innrømmer at dette har vært en kamel å svelge for hennes parti.

– På dette området har det vært en utvikling som går i motsatt retning av det SV ønsker. Men vi har valgt å stille oss bak disse punktene for å ha mulighet til å påvirke på dette feltet senere, sier hun.

Trapper opp innsatsen for integrering

Stoltenberg understreket at Norge skal være et raust samfunn og se på det som en styrke at innbyggerne har ulik etnisk bakgrunn.

– Vi skal anerkjenne styrken i mangfoldet, men se de uløste problemene og trappe opp innsatsen for integrering, enten ved gratis kjernetid i barnehager eller skolefritidsordning, sa statsministeren.

Si din mening om Soria Moria 2 her

– Historisk

– Soria Moria 2 er historisk og vil som Soria Moria I forandre den norske virkeligheten og norsk politikk, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Se nyhetsreportasje om Soria Moria 2 i videovinduet under.

349860

– Det er ikke mange regjeringer som blir gjenvalgt, velgerne har vist oss tillit, og det er vi takknemlig for, fortsetter han.

For fire år siden satt regjeringspartnerne sammen på Soria Moria og skrev en detaljert regjeringserklæring. Det nye dokumentet skal være vesentlig kortere og mindre konkret. Statsministeren sier det har vært spennende å samarbeide og utvikle en ny plattform.

Ap er blitt et bedre parti

– Dette er en plattform for arbeid, for skole og omsorg, og en plattform for en offensiv miljøpolitikk. Dette er en plattform for tre partier som skal regjere sammen i fire nye år, sier Stoltenberg.

Du finner hele erklæringen på regjeringens hjemmesider

– Noen ganger er det rene kompromisser, andre ganger endrer vi syn i løpet av drøftingene og får nye perspektiver og utvikler en ny felles politikk. Arbeiderpartiet har blitt et bedre parti i dialog med SV og SP, sier Stoltenberg.

Full sykehjemsdekning innen 2015

– Vi legger frem tiltak for å nå målene om 12 000 nye årsverk og 12 000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger og vi skal nå målet om full sykehjemsdekning, sykehjemsplasser til alle som ønsker det innen 2015, sier Stoltenberg.

– Offensive på miljø

– Soria Moria 2 er mer offensiv på mange områder enn Soria Moria 1, sier SV-leder Kristin Halvorsen og trekker frem en offensiv miljøpolitikk.

– Det er et klart miljø- og klimafokus gjennom hele denne regjeringserklæringen på en helt annen måte en sist. Vi vil styrke miljø- og klimaarbeidet i forhold til Statens pensjonsfond utland. Klarer vi å vri det, vil det ha stor betydning for hva slags klimapolitikk 8000 store selskaper i hele verden har, sier Halvorsen.

Også i norsk næringspolitikk og samferdselspolitikk vil Halvorsen styrke miljøprofilen.

– Rovdyr en utfordring

Å bli enige om rovdyrpolitikken har i følge SV-lederen vært en utfordring.

– Vi skal ta ansvar for rovdyr i Norge. Og det må vi gjøre på en sånn måte at de som bor i de områdene har forståelse for vår rovdyrpolitikk. Vi skal gå igjennom våre bestandsmål på to områder: ulv og bjørn. Det skal vi gjøre i samarbeid med Sverige, og samtidig sørge for at vi har et bredt rovdyrforlik på stortinget. Dette for å sikre en bærekraftig rovdyrpolitikk, sier Halvorsen.

Færre elever per lærer

– Folk er vår viktigste formue, ikke olje og gass, sier Halvorsen og understreker dermed at skole og utdanning er en viktig del av regjeringsplattformen.

– Vi ønsker endring i opplæringsloven som skal sikre en maksgrense per lærer. Vi vil komme tilbake til hvordan og hvor mange, men vi skal sørge for at det er nok ressurser til å følge opp det, sier SV-lederen og legger til at det blir en sterkere styring av skolenes ressurser for å nå målene.

– SFO og middagsro til travle familier

Regjeringen ønsker mer praktisk utdanning i ungdomsskolen og en time gratis skolefritidsordning hver dag fra første til fjerde klasse.

– Det er for å gi leksehjelp for å følge opp de elevene som trenger det og et utgangspunkt for økt fysisk aktivitet og en økt satsing på kulturskolen. Hvis kulturtilbudet blir gitt i sammenheng med skolen kan man hjelpe familier som henger i stroppen for å rekke alt de skal. Kanskje folk dermed kan spise middag i ro og fred. Det er en målsetning for denne regjeringen, mer middagsro, sier SV-lederen.

– Likelønn

– For å få til et likelønnsløft må vi ha en strategi for fordeling. Hvis noen skal ta igjen lønnsgapet, må andre forplikte seg til å ikke øke like mye. Denne strategien trenger vi for å utjevne den urettferdigheten det er at kvinner tjener 85 prosent av menns timelønn. Vi trenger også en strategi for at likelønssløftet kan vare over tid. Det er lett for at det blir en one night stand, og det er ikke vi damer interessert i. I likelønnspolitikken er vi interessert i et varig løft, sier Halvorsen og utfordrer partene i arbeidslivet til en dialog for å få til en utjevning.

Fattigdom

– I regjeringserklæringen sier vi at vårt mål er et samfunn uten fattigdom, det er det eneste anstendige målet vi kan ha i et rikt land som Norge, sier Halvorsen.

– Fordelingsutvalget innstilling tar for seg hvordan vi særlig kan hindre fattigdom blant barn. Det er en del av plattformen å følge opp utvalgets innstilling, som er offensiv, sier Halvorsen.

Styrker kommuneøkonomien

Liv Signe Navarsete (Sp) sier at regjeringsplattformen legger vekt på fremtidsrettet verdiskaping.

– Arbeidsplasser innen fornybar energi skal bli en vekstnæring, sier hun.

– Det skal være godt å bo og drive næringsvirksomhet i hele landet. Vi vil styrke kommuneøkonomien for å få til en bedre skole og en bedre eldreomsorg, sier Navarsete.

Samferdselsløft

Senterpartilederen lover et samferdselsløft de fire neste årene.

– Vi skal gjennomføre et løft på jernbane, kollektivtransport, vei, ferge og luftfart i hele landet, sier Navarsete.

Statlig virksomhet ut av Oslo

Regjeringserklæringen slår fast at vekst i ny statlig virksomhet skal skje utenfor Oslo.

– Kompetansearbeidsplasser og rekruttering til disse skal skje utenfor Oslo. Det er viktig for å sikre varierte arbeidsplasser rundt i landet og å spre kompetanse og makt ut i alle regionene, sier Navarsete.

– Sammenslåing av kommuner skal skje frivillig, det blir ingen storstilt nedlegging av lokalsykehus. Flyplassnettet skal sikres og vi skal ha en desentralisert polititjeneste, og vil styrke lensmannskontorene.