Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) flankert av Kristin Halvorsen (SV) (t.v.) og Liv Signe Navarsete (Sp). (Foto: Solum, Stian Lysberg/SCANPIX)
Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) flankert av Kristin Halvorsen (SV) (t.v.) og Liv Signe Navarsete (Sp). (Foto: Solum, Stian Lysberg/SCANPIX)
For noen uker siden sikret Liv Signe Navarsete (Sp), Jens Stoltenberg (Ap) og Kristin Halvorsen (SV)  seg flertall for fire nye år. Nå er det borte.  (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)
For noen uker siden sikret Liv Signe Navarsete (Sp), Jens Stoltenberg (Ap) og Kristin Halvorsen (SV) seg flertall for fire nye år. Nå er det borte. (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)

Slik blir Soria Moria II

Stridsspørsmålene skal være løst, men noe står fortsatt uløst. Les om hvordan Soria Moria II blir.

Etter tøffe forhandlingsrunder ble de tre regjeringspartiene sent tirsdag kveld enige om en ny regjeringsplattform for de neste fire årene.

Onsdag klokken 15 presenterte regjeringen sin Soria Moria II-erklæring.
Se pressekonferansen i opptak her.

Utsetter Lofoten

For fire år siden satt regjeringspartnerne sammen på Soria Moria og skrev en detaljert regjeringserklæring. Det nye dokumentet skal være vesentlig kortere og mindre konkret. Og allerede nå er det på det rene at regjeringen har utsatt det svært vanskelige spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.

Regjeringen vil ikke ta stilling til dette før en forvaltningsplan for området foreligger, sent på høsten neste år. Dette er i tråd Arbeiderpartiets opprinnelige standpunkt.

Men TV 2 vet at det ikke blir noen petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen de neste fire årene – uansett hva som skjer neste høst.

Les også: Styrker kontantstøtten for ettåringer

Ny politihøyskole

Opptaket til Politihøyskolen økes ytterligere. Neste år skal det tas opp 720 studenter ved Politihøyskolen, mot 552 studenter i år, får TV 2 bekreftet fra regjeringskilder.

I Soria Moria II-erklæringen går også frem at det skal bygges en ny Politihøyskole i Oslo. Dagens skole er for liten, og regjeringen tar sikte på at den nye skolen står ferdig i 2012/13.

Færre ulv og bjørn

Et av temaene som ble diskutert helt fram til midnatt er ifølge NRK rovdyrpolitikken. Resultatet av de krevende forhandlingene skal være at det fremdeles skal finnes ulv i norsk fauna og at jerv- og bjørnebestanden skal utredes nøye de neste to årene.

Etter det TV 2 kjenner til er de tre partiene enige om at det i løpet av de neste fire årene skal settes nye bestandsmål for ulv og bjørn med tanke på at de skal reduseres.

Det skal iverksettes mer effektive uttak av skadedyr og jegere skal få betalt for å ta ut skadedyr som ulv og bjørn. Det skal også etableres bedre erstatningsordninger for bønder som mister dyr.

Under valgkampen kom det fram at Senterpartiet vurderte å bryte ut av regjeringssamarbeidet dersom de ikke får gjennomslag for sin nye rovdyrpolitikk.

Les også: Miljøvernerne raser mot Sps forslag om å utrydde ulven

Styrker kontantstøtten for ettåringer

– Ulv er svært viktig for partiet, dette er distriktspolitikk. Men spekulasjonene går ut på at de ikke får det gjennomslaget de hadde ønsket i første omgang, sier TV 2s politiske redaktør Stein Kåre Kristiansen.

– Men ryktet tilsier at de har fått en slags kompensasjon på et annet viktig område – de får beholde kontantstøtten for ettåringer. Både SV og Ap vil fjerne denne helt, mens Sp har ønsket å redusere den, men beholde den for ettåringer.

TV 2 vet at kontantstøtten skal styrkes for ettåringer, og at støtten fjernes for toåringer.

Det står ingenting i erklæringen om at det skal stilles krav om at foreldrene må være hjemme med barna for å motta støtten, men det heter at kontantstøtten for ettåringene skal målrettes mer enn slik den er i dag.

LES OGSÅ: Regjeringsplattformen er klar

Ap viste muskler i asylpolitikken

En innstramming av asylpolitikken har også vært en tøff kamp i regjeringsforhandlingene. Her har Ap ivret for en innstramming, mens SV har vært en motstander av dette.

Kilder TV 2 har vært i kontakt med sier at på dette området var det ingen tvil om at Ap brukte muskler. Partiet viste til valgresultatet hvor de SV gikk kraftig ned, mens de selv økte.

I den nye regjeringsplattformen har Arbeiderpartiet fått gjennomslag for en kraftig innstramming i asylpolitikken. Langt flere asylsøkere skal bli internert i påvente av uttransportering.

Ordet «internering» av asylsøkere vil imidlertid ikke bli brukt i erklæringen, men det er snakk om nye og sterkt utvidede lovhjemler for det regjeringen vil kalle «frihetsberøvelse». Nå skal det være mulig å frihetsberøve personer som aktivt motarbeider norske myndigheter med å få avklart identiteten deres.

Regjeringen skal også stramme inn muligheten for familiegjenforening.

LES OGSÅ: Miljøvernerne raser mot Sps forslag om å utrydde ulven

Miljøseier for SV

Samtidig skal SV, ifølge VG, ha fått gjennomslag for store klimagasskutt på gasshåndteringsanlegget på Kårstø. Regjeringen vil gå inn for elektrifisering av anlegget, som i dag forsynes med strøm fra flere mindre gasskraftverk. Disse slipper ut like mye CO2 som hele Oslo.

Regjeringen vil i løpet av den neste fireårsperioden etter det TV 2 kjenner til øke satsingen på fornybar energi. Dette er i tråd med avtalene om grønne sertifikater som ble inngått med Sverige 7. september.

I dag har Norge forpliktet seg til å redusere klimautslipp med 30 prosent innen 2020. I Soria Moria II heter det at Norge kan øke dette utslippsmålet med opptil 40 prosent innen 2020 hvis det kan bidra til en bedre klimaavtale i København.

Private helsetjenester

Alle de tre regjeringspartiene sa klart fra under valget at de ville ha offentlige helsetjenester. Men i ettertid har det vært antydninger til at regjeringen kommer til å være mer positive til private helsetjenester.

– Dette skjer ikke minst fordi det er store helsekøer i enkelte sektorer. Ifølge lekkasjer fra regjeringsapparatet er det et ønske fra Bjarne Håkon Hanssen (Ap) om å åpne for større grad av private helsetjenester, sier TV 2s politieske redaktør.

Regjeringen sier i Soria Moria II-erklæringen også at det skal være «full sykehjemsdekning innen 2015, Ingen lokalsykehus legges ned, sykehusenes økonomi skal styrkes, og sterkere nasjonal koordinering på e-helseområdet».

Det er knyttet spenning til hva partiene har landet på når det gjelder formuesskatt. Senterpartiet Ap har gitt klar beskjed om at de vil ha en mer rettferdig formuesskatt.