Japanere i København for å støtte Tokyo som vertskapsby for OL 2016. (Foto: FRANCK FIFE/AFP)
Japanere i København for å støtte Tokyo som vertskapsby for OL 2016. (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

Tokyo – det grønne alternativ

Japanerne forsøker å fremstå som den mest miljøvennlige av søkerbyene.

Tokyo er den søkerbyen som har satset mest på å fremstå som miljøvennlige, og den søkerbyen som scoret høyest på den første evalueringsrapporten fra IOC.

De kan tilby kompakte leker, og har et realistisk budsjett og en god etterbruksplan.

Kritiske til miljøprofilen

Enkelte har likevel vært kritisk til at man hevder miljøvennlighet står i fokus når man planlegger å bruke milliarder på å bygge nye arenaer og deretter ber folk om å ta fly for å komme og se.

Følg OL-sirkuset i København direkte her.

Noe som teller negativt for Tokyo er at det er en meget dyr by. I tillegg ble OL arrangert i Øst-Asia så sent som i 2008 da Beijing var arrangør. IOC vil muligens derfor legge lekene til en annen del av verden.

Av de fire søkerbyene er det minst begeistring blant Tokyos befolkning, hvor kun 56 prosent av byens innbyggere stiller seg positiv til lekene.

Lite engasjement

Under presentasjonen på Bellasenteret talte Japans statsminister Yukio Hatoyama Tokyos sak for IOC-medlemmene. Han holdt talen på engelsk, og det sies at delegatene fra Tokyo har gjort en seriøs innsats i å øve på engelskkunnskapene sine.

Se talen i videovinduet under.

348553

Statsminister Hatoyama åpnet sin tale til IOC med å rose organisasjonen for deres arbeid.

– Jeg er her sammen med min kone for å overbevise dere i egen person om det inderlige ønsket fra det japanske folket at Tokyo skal være vertskapsby for De olympiske lekene i 2016, sa Hatoyama fra talerstolen.

Hotoyama la ellers stor vekt på miljøprofilen Tokyo vil ha under lekene i talen sin.