Per-Kristian Foss, Dag Terje Andersen og Marit Nybakk. (Foto: SCANPIX)
Per-Kristian Foss, Dag Terje Andersen og Marit Nybakk. (Foto: SCANPIX)

Disse skal styre Stortinget

Partiene har onsdag fordelt hvem som skal lede de ulike komiteene på Stortinget de neste fire årene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Komitelederne er blant de mest synlige politikerne for sine partier. Det ligger derfor mye prestisje i hvem som blir utpekt til å lede de ulike fagkomiteene.

Presidentskapet

Deg Terje Andersen (Ap) blir ny stortingspresident og får følge av partifellen Marit Nybakk som en av visepresidentene.

Etter at Odelstinget og Lagtinget nå er avviklet vil presidenstskapet bestå fem visepresidenter, en av dem blir Per-Kristian Foss (H).

De øvrige tre visepresidentene er ennå ikke klare.

Helse til Høyre

Høyre overtar ledervervet i helsekomiteen. Blant de mest aktuelle kandidatene er Bent Høie fra Rogaland som i forrige periode satt i kommunalkomiteen.

– Et godt forslag, men ingenting er klart, sier Høie til tv2nyhetene.no.

Høyre får også ledervervet i den nye Utenrikskomiteen. Når Stortinget trer sammen er også forsvaret en del av utenrikskomiteens arbeidsområde, etter at det ble besluttet å legge ned den tidligere fagkomiteen for forsvar.

Frp tar kontroll

Fremskrittspartiet får lederne i Arbeids- og sosialkomiteen, Justiskomiteen samt Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Etter det tv2nyhetene.no forstår fortsetter ikke tidligere justispolitisk talsmann Jan Arild Ellingsen i komiteen, dermed er det trolig duket for nye frontfigurer fra det største opposisjonspartiene i alle de tre fagkomiteene Frp skal lede.

Fra familie til transport

Kristelig Folkeparti som tidligere har satset mye på å fronte familiepolitikk, ender opp med å lede Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Partiets talsmann i transportkomiteen de siste fire årene, Jan Sahl ble ikke gjenvalgt til Stortinget.

Først på torsdag vil KrF som gjorde sitt dårligste valg gjennom tidene ta stilling til hvem som skal fronte partiet som komiteleder. Både Hans Olav Syversen fra Oslo og Knut Arild Hareide fra Akershus blir nevnt som mulige kandidater.

Etter det tv2nyhetene.no erfarer ser KrF på ledervervet i transportkomiteen som en viktig mulighet til å markere seg som en pådriver for miljøvennlige transportløsninger.

Regjeringspartiene

Arbeiderpartiet beholder lederen av finanskomiteen. Hvem som skal overta et av Stortingets mest prestisjetunge verv etter at Reidar Sandal ikke tok gjenvalg er fremdeles ikke avklart.

I tillegg får det største regjeringspartiet ledervervene i Næringskomiteen, Familie- og kulturkomiteen og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Sosialistisk Venstreparti skal ha lederen av Kommunalkomiteen, mens Senterpartiet får lederen av Energi og miljøkomiteen.

Etter det tv2nyhetene.no erfarer blir det Erling Sande fra Sogn og Fjordane som skal lede denne komiteen. Han er allerede valgt til parlamentarisk nestleder i Senterpartiets stortingsgruppe, mens Trygve Magnus Slagsvold Vedum er valgt til ny parlamentarisk leder i Senterpartiet.

Partiene forhandler

Det er valgresultatet og hvor mange representanter partiene har bak seg på Stortinget som avgjør hvor mange possisjoner partiene får på Stortinget. Partiene har forhandlet seg frem til enighet om komitlederkabalen.

Det kan imidlertid fortsatt skje rokkeringer i fordelingen av komiteledere mellom de tre regjeringspartiene, avhengig av hvordan Jens Stoltenberg velger å stokke den nye regjeringskabalen.

I tillegg til fire komiteledere har Arbeiderpartiet fått første nestleder i en av stortingskomitene og andre nestleder i fem av komiteene. Fremskrittspartiet har fått første nestleder i tre fagkomiteer og andre nestleder i ytterligere tre komiteer. Høyre får første nestleder i to fagkomiteer, mens de får andre nestleder i to andre komiteer. Både Senterpartiet, SV og KrF får en første og en andre nestleder hver.