Politiet i Vestfold får kritikk for mangelfull etterforskning i den henlagte overgrepssaken. (Foto: TV 2)
Politiet i Vestfold får kritikk for mangelfull etterforskning i den henlagte overgrepssaken. (Foto: TV 2)

Grove polititabber i Vestfoldsaken

Overgrepene mot to små gutter i Vestfold ble ikke etterforsket skikkelig.

Tirsdag fortalte TV2 at riksadvokaten har henlagt en sak som gjelder voldtekt og tortur av to gutter på fire og seks år fra Vestfold.

LES: – Fireåring og seksåring voldtatt og torturert

Men politiet gjorde flere grove tabber under etterforskningen.

LES OGSÅ: Henleggelse av overgrepssak vekker sterke reaksjoner

Kan straffes med 21 års fengsel

Mette Yvonne Larsen har vært bistandsadvokat for den yngste av guttene. Hun forteller hva guttene har vært utsatt for.

– De har vært utsatte for gjentatte voldtekter begge to. Trusler har vært å putte hodene deres under vann i badekaret for å true dem til ikke å si ting. Og de har vært tvunget til å ha seksuell omgang med hverandre, mens voksne menn har stått og sett på, sier Larsen til TV 2 Nyhetene.

Leder for Stine Sofies stiftelse svarer på dine spørsmål om overgrep torsdag, send inn dine spørsmål her

Slike forhold har ifølge straffelovens § 195 en strafferamme på 21 år

Ifølge riksadvokatens rundskriv til politiet de ti siste årene, skal slike forhold etterforskes med samme prioritet som drap: «Fengsel inntil 21 år kan idømmes dersom handlingen er foretatt overfor barn under ti år og det har skjedd gjentatte overgrep.».

Men TV 2s undersøkelser viser at dette aldri skjedde.

Har du opplysninger i denne saken? Kontakt TV 2s reporter her.

Her er polititabbene

Politiet unnlot å gjennomføre en rekke etterforskningsskritt som er vanlig i alvorlig saker.

* Politiet pågrep ikke de fire mistenkte i saken.

* Det tok flere måneder før mennene ble innkalt til avhør.

* De ransaket aldri boligene til de mistenkte.

* De gjorde ikke beslag av datautstyr eller mobiltelefoner.

* De fulgte ikke fristene for dommeravhør.

* De unnlot å be om utdypende opplysninger da Vestfold sykehus gjorde funn på ett av barna, forenlig med anale voldtekter.

– Ikke slik man etterforsker

Disse tabbene kan ha hatt avgjørende betydning for at saken ble henlagt, mener bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.

– Det er ikke gjort ett eneste etterforskningsskritt på siktede-siden, bortsett fra at de har vært innkalt til avhør. De har ikke møtt, de har vært innkalt på nytt, de har ikke møtt, og så har de kommet da til slutt. Og så har de vært spurt om denne saken, helt overfladisk slik jeg ser det, og det er det, sier Larsen.

Larsen er fortvilet på vegne av guttene, og den manglende etterforskningen i saken.

– Det er ikke sånn man etterforsker en sak med 21 års strafferamme. Hvorfor man ikke orker å etterforske denne saken på samme måte som en annen alvorlig sak, skjønner jeg ikke. Det må ha noe med at dette er et sakskompleks som er vanskelig å ta i, avslutter Larsen.

Mistenkte ble ikke pågrepet

Den yngste av guttene forklarte seg i tre dommeravhør. Det var i det andre dommeravhøret i mai i 2008, han fortalte om de grove voldtektene.

– Når det gjelder barnets forklaring så betviler ikke politiet at barnet har vært utsatt for seksuell overgrep, sier visepolitimester Steinar Kaasa i Vestfold politidistrikt til TV 2.

Likevel bekrefter politiet i Vestfold at ingen av de mistenkte ble pågrepet da den yngste gutten pekte dem ut i fotokonfontrasjon høsten 2008. De fire mistenkte har alle omfattende kriminell bakgrunn.

– I denne saken ble det vurdert at man ikke hadde verken bevisforspillelsesfare eller gjentakelsesfare som grunnlag for å pågripe de personene som var mistenkt, sier Steinar Kaasa.

LES OGSÅ: Barneombudet vurderer å kreve innsyn i overgrepssak

Ble først avhørt etter fire måneder

Politiet innrømmer at de mistenkte først ble avhørt, opptil fire måneder senere.

– Det er for lang tid, det er vi helt enig i, sier Kaasa

– Beklager du det?

– Ja, jeg skulle ønske at vi hadde klart å gjennomføre dette raskere enn det vi faktisk gjorde.

– Dere pågrep ikke de mistenkte, dere ransaket ikke huset, dere beslagla ikke eventuelle pcer eller mobiltelefoner, beklager du i dag at dere ikke gjorde de tingene?

– Vi har foretatt en del etterforskningsskritt i saken ut fra hva som ble vurdert som formålstjenlig i forhold til å oppklare denne saken. Vi har her to unge gutter som har vært utsatt for en grov krenkelse, og i den grad vi ikke har klart å etterforske det tilstrekkelig godt, så er det selvfølgelig veldig uheldig, mener visepolitimesteren.

Vil gjenoppta ved nye opplysninger

Saken er henlagt av riksadvokaten på bevisets stilling, det betyr at man ikke har klart å bevise hvem som har begått overgrepene mot guttene.

– Dessverre så har vi ikke klart å avdekke hvem som har stått bak de seksuelle overgrepene som har kommet fram i saken, sier Kaasa.

– Og kommer det nye opplysninger fram, så er dette en sak som utvilsomt vil bli gjenopptatt til fornyet etterforskning, avslutter han.

Politiet i Vestfold ønsker å komme i kontakt med alle som vet noe om denne saken. Kontakt dem på telefon: 33 34 44 00.