Liv Signe Navarsete (f.v.), statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Kristin Halvorsen starter regjeringsforhandlingene på Statsministerens kontor mandag. (Foto: Aas, Erlend/Scanpix)
Liv Signe Navarsete (f.v.), statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Kristin Halvorsen starter regjeringsforhandlingene på Statsministerens kontor mandag. (Foto: Aas, Erlend/Scanpix)

Ingen skifter i regjeringen før 13. oktober

Forhandlingene om den politiske plattformen og regjeringskabalen startet mandag morgen.

Et par minutter over ni mandag morgen entret de tre rødgrønne partilederne møterom 1 på Statsministerens kontor.

– Der skal vi formulere våre politiske hovedmål, våre visjoner de viktigste veivalgene vi skal gjennomføre i de fire nye årene vi skal ta ansvaret for styringen av landet, sa statsminister Jens Stoltenberg.

Statsministeren gjorde det klart at selv om de tre partiene er uenige på flere felt, er de enige om de viktigste sakene. Men det er ventet at temaer som miljø- og asylpolitikk vil skape stor strid.

Stoltenberg gjorde det også klart at det nye dokumentet som skal utarbeides vil bli forskjellig fra den forrige Soria Moria-erklæringen. Ettersom det er den samme regjeringen som fortsetter etter høstens valg vil det ikke bli lagt fram en ny regjeringserklæring.

– Skal omgjøre visjonene til handling

– Vi viste i de fire årene vi har bak oss at vi omgjorde visjonene i Soria Moria til virkelig handling, og nå skal vi også omgjøre visjonene i denne denne regjeringsplattformen til konkret handling i de fire årene som kommer, sa statsministeren.

Da Kristin Halvorsen tok ordet ønsket hun først å understreke godværet som lå over hovedstaden mandag morgen, før hun sa landets politiske ledelse har store muligheter i en krevende tid.

– Skal være sjeleglade ikke Høyre og Frp står her

Hun pekte på miljø- og klimautfordringene, samt at verden måtte gå sammen for å forhindre en ny global finanskrise.

– Og da skal vi være sjeleglade, både vi og det norske folk, for at det ikke sitter en gjeng her fra Høyre og Fremskrittspartiet som skal diskutere hvordan de skal kutte i velferdsgoder for å få gitt ut skattelette, men heller motsatt. Hvordan skal vi klare å ha et godt fundament for å finansiere ytterligere velferdsreformer og heve kvaliteten på de godene vi har, så SV-lederen.

347858

Internasjonale utfordringer

Liv Signe Navarsete la vekt på at de rødgrønne i regjeringsforhandlingene skulle finne Norges del av løsningene på tre internasjonale utfordringer - finanskrisen, klimakrisen og matvarekrisen.

– Vi må ha de internasjonale rammene rundt for så å trekke det ned på et nasjonalt nivå, sa Navarsete og sa videre at den første store internasjonale utfordringen begynner med klimamøtet i København i desember.

347856

Skal snakke seg opp til forhandlingene

Navarsete sa også, med en noe hes stemme for anledningen, at hun så fram til at regjeringsforhandlingene skulle begynne.

– Og jeg er litt dårlig i stemmen i dag, så jeg får snakke meg opp, statsminister, så jeg ikke bli lavmælt i forhandlingene. Men det skal nok gå bra, sa Sp-lederen.

– Jeg tviler ikke på det, repliserte statsministeren tørt til latter fra salen.

Stoltenberg sa at det ikke er blitt fastsatt noen tidsfrist for å utarbeide dokumentet. Det er ikke nødvendig å være ferdig før trontalen 9. oktober fordi hva som skal skje neste år allerede er avklart i statsbudsjettet for 2010 som er ferdig.

Tause om kabalen

Når det gjelder regjeringskabalen som skal legges, holder de tre partilederne kortene tett til brystet og er ordknappe på spørsmål om det vil bli utskiftninger.

– Det er aldri klokt av en statsminister å kommentere på statsrådsskifter, de kommer når de kommer. Og om de kommer så kommer de, var statsministerens utfyllende kommentar, men la til at det ikke ville skje noen skifter før statsbudsjettet legges fram 13. oktober.

347857

Les også: Nå skal kabalen legges