TILTALTE: De to drapstiltalte nordmennene Tjostolv Moland og Joshua French utenfor i rettslokalet i Kisangani. (Foto: Vegard Vatn/SCANPIX)
TILTALTE: De to drapstiltalte nordmennene Tjostolv Moland og Joshua French utenfor i rettslokalet i Kisangani. (Foto: Vegard Vatn/SCANPIX)

Hemmelig prislapp for Kongo-dømte

Firedobling av juridisk bistand til nordmenn i utlandet

Norske myndigheter nekter å opplyse om hvor mye det koster å forsvare de to nordmennene i Kongo. Men bare de tre siste årene har Norge betalt 1,6 millioner kroner på juridisk bistand til nordmenn i utlandet.

Staten dekker regningen

Det er dyrt å havne i trøbbel i utlandet. Men så lenge man er norsk borger går det an å be den norske staten dekke advokatutgiftene.

Justisdepartementet opplyser til TV 2 at de ikke har ført statistikk på dette området før 2006. Men de tre siste årene har det blitt utbetalt 1,6 millioner kroner til juridisk bistand for nordmenn i utlandet. Det inkluderer både straffesaker og sivile saker.

Høye tall

Og tallene viser at det har vært en firedobling i løpet av de siste årene.

I 2006 ble 195.000 kroner utbetalt til juridisk bistand i utlandet. I 2007 var tallet økt til 598.000 kroner. Og i 2008 var den juridiske bistanden på 792.000 kroner. Den juridiske bistanden til barnebortføringssaker kommer i tillegg og er et langt høyere tall.

Nekter å svare

Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har det nasjonale ansvaret for å behandle søknader om fri rettshjelp i utlandet. Men de opplyser kun om antall søknader og ikke hvor mange de innvilger.

– Dere hadde 15 søknader i fjor, hvor mange ble innvilget?

– Det kan jeg dessverre ikke si noe om, sier underdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Eldbjørg Kluften.

– Hvorfor ikke?

– Det er fordi det vil være for lett å koble antall saker knyttet til innvilgelse opp mot sakene som er i media, sier Kluften til TV 2 Nyhetene.

Flere hundre tusen

TV 2 er kjent med den norske borgeren som er tiltalt for voldtekt og drap i Pakistan fikk 50.000 kroner til advokat – bare i første rettsrunde. Saken hans vil trolig ta flere år før den er endelig avgjort.

Norske myndigheter betalte også 250.000 kroner til å dekke advokatutgiftene i Rahila-saken. Da ble en norsk-borger tiltalt for å ha drept sin egen datter i Pakistan i 2005. Han ble til slutt frikjent.

I fjor ble det utbetalt 630.000 kroner til bistand for nordmenn som var siktet for straffbare forhold i utlandet. Sivile saker kommer i tillegg.

Kommenterer ikke

I år er det kommet inn tre søknader om fri rettshjelp i utlandet, men Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil ikke fortelle hvor mange av dem som er innvilget.

– De som er i Kongo. Hvor mye penger har de fått fra Fylkesmannen?

– Jeg kan dessverre ikke kommentere enkeltsaker på dette området, sier underdirektør Kluften.