foreldrekurs (Foto: Lørdagsmagasinet)
foreldrekurs (Foto: Lørdagsmagasinet)

Foreldrekurs forebygger atferdsproblemer

Bergen kommune betaler for å gi alle førsteklasseforeldre i Laksevåg bydel 20 timers gratis foreldrekurs.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Laksevåg i Bergen har mange barnevernsaker i forhold til innbyggertall. Skole, politi, og barnevern i bydelen har lenge samarbeidet i stiftelsen Meningsfull oppvekst for barn og unge i Laksevåg (MOLA) og nå tilbyr bydelen alle førsteklasseforeldre på samtlige ti barneskoler 20 timers gratis foreldreveiledning.

Vil spare utgifter

Bergen kommune støtter det såkalte COPE-prosjektet med 900.000 kroner. Oppvekstbyråd Thomas Moltu sier han er sikker på at kurset betyr at kommunen vil spare utgifter til barn med atferdsproblemer.

Investering i mindre konflikter

Tone Rongved Westad er en av foreldrene som har takket ja til foreldrekurset.

Selv om hun har lang erfaring som mamma til Martin (12), Frida (9) og Nora (6), ser hun frem til å utveksle erfaringer og få noen praktiske tips til konflikthåndtering i hverdagen.

Hun håper tiden hun investerer i kurset vil bety mindre tid på konflikter.

– Det er jo ti kurskvelder da, så vi håper jo tiden vi investerer betyr tid spart på konflikter, sier Westad.

Rekordstor oppslutning

Kurset kalt COPE ble utarbeidet av en kanadisk professor, og anbefales av det svenske folkehelseinstituttet. Opprinnelig ble kurset tilbudt familier med barn med atferdsvansker.

Prosjektleder Kari Nordeide i Laksevåg bydel har stor tro på COPE-kurset fordi programmet nå tilbys alle førsteklasseforeldre i bydelen og dermed også kan fange opp familier som sliter med store utfordringer.

I Sverige regnes det som en suksess med ti prosent oppslutning. Ved Alvøen skole er hele 70 prosent av foreldrene påmeldt.

– Forbered barnet

Lørdagsmagasinet er med på første kurskveld.

– Det vi vet er at de aller fleste konfliktsituasjoner med barn, de skjer i overgangssituasjoner. Derfor gjelder det å forberede barnet på overganger slik at barnet får en indre struktur, forteller Nordeide.

Trebarnsmor Westad kjenner seg igjen i situasjonen:

– Det jeg merker, er at akkurat det der å få barna ut av døren, det er litt sånn; at jeg sier - husk drikkeflaske, og får reaksjonen - blæh.

Lekser og gruppearbeid

I grupper på fem skal foreldre drøfte ulike løsninger på utfordringer, gi hverandre lekser, og trekke frem det de har lyktes med som foreldre siden sist.

Gruppelederen legger frem gruppens svar for resten av kursdeltakerne slik at den enkelte forelder skal slippe å selv fortelle om sin familie og sine utfordringer.

– Oppmuntre og gi ros

– På kurs to, tre og fire så går det på å oppmuntre og forsterke positiv atferd. Det vet vi som voksne også, at hvis vi får positiv oppmerksomhet for en handling så er sjansen større for at vi gjentar den, sier Nordeide.

Lavterskeltilbud sparer utgifter

Pyskolog Linda Munkvold er forsker i prosjektet Barn i Bergen som kartlegger den psykiske helsen til barn mellom sju og ni år. Mer enn åtte prosent av barna har psykiske vansker, og utgiftene til psykisk helsevern for barn i fjor var tre milliarder kroner, sier hun.

Munkvold bekrefter at det er penger spart på å nå foreldre i en tidlig fase. Hun vil ha enda flere lavterskeltilbud som gjør at voksne slipper å føle at de mislykkes som foreldre før de får hjelp. Hun understreker viktigheten av at også lærere får mer informasjon om samspill med barn.

Nettveiledning er fremtiden

Psykologen har tro på foreldrekurs i små grupper på opptil åtte personer slik at det er rom for å drøfte personlig erfaringer. Munkvold sier fremtiden er individuelt tilpasset foreldreveiledning på nett:

– Målet er tydelige, forutsigbare, kjærlige voksne som veileder barnet til selvstendighet. Hvordan man som forelder håndterer ulike praktiske situasjoner vil være veldig forskjellig, sier Munkvold.

– Nå er det mange TV-serier som viser ulike metoder uten at disse nødvendigvis vil fungere for foreldre som ikke kjenner bedre til hvordan en kan bruke for eksempel time out, sier hun.

Foreldrene selv vet best

Det viktigste en veileder kan gjøre, sier Munkvold, er å styrke forelderen i rollen.

Tilbake på foreldrekurset er foreldrene skjønt enige om at de har noe å lære av hverandre. Og prosjektleder Nordeide understreker at kompetansen på egne barn ligger hos familien.

– Når du snakker med de andre foreldrene og hører at de har de samme utfordringene, så hjelper det å høre hva de andre har som virkemidler for sine barn. Vi kan gjerne plukke opp noen tips der, sier Rune Westad.

Ignorer negativ atferd

Kursinstruktøren sier ros og oppmuntring er langt viktige enn grensesetting.

– Vi løser ingen konflikter når vi er sint. Vi skal snakke om ulike strategier for å bevare roen og hvordan vi skal klare å ignorere negativ atferd, sier Nordeide.

Foreldrene i familien Westad ser frem til å lære mer:

– Hvis du blir frustrert så har du jo av og til bare lyst til å skrike og det vet vi jo egentlig at det er jo helt feil. Det fungerer ikke, sier Rune og Tone.