Da resultatene ble offentliggjort tirsdag viste de at Arbeiderpartiet var størst, men ikke alle skolene var med i opptellingen.

Her er tallene

Etter at de siste skolene har rapportert inn tall viser oversikten at Fremskrittspartiet fikk 24,0 prosent av stemmene blant elevene, mens Arbeiderpartiet fikk 23,4 prosent.

– Dette viser at flest ungdommer vil ha Fremskrittspartiet og at vi ville fått flest mandater på Stortinget, sier FpU-formann Ove Vanebo til tv2nyhetene.no.

Arbeiderpartiet gjorde dermed sitt beste skolevalgresultat, 2,7 prosentpoeng over resultatet i 2005, mens Fremskrittspartiet gikk tilbake 1,2 prosentpoeng.

Øker mest

Høyre endte med 16,2 prosent av stemmene ved skolevalget. De gikk dermed mest frem fra skolevalget foran forrige stortingsvalg med 4.6 prosentpoeng.

Også Venstre gikk markert frem. De endelige tallene viser 6,0 (+ 2,9).

Taperen

Sosialistisk Venstreparti er den store taperen ved årets skolevalg. partiet endte på 10,3. Det er en tilbakegang på hele 6,3 prosentpoeng fra 2005.

Senterpartiet gikk også tilbake ved skolevalget. Partiet fikk 5,8 prosent av stemmene (- 1,2). Kristelig Folkeparti fikk 3,7 prosent, det samme som for fire år siden, mens Rødt fikk 4,8 prosent.

Miljøpartiet De Grønne fikk 1,3 prosent, Pensjonistpartiet 1,2, NKP 0,3, Det liberale folkeparti 0,2 Kystpatrtiet 1,4, Kristent samlingsparti 0,2 og Demokartene 0,5.

Øvrige lister fikk tilsammen en oppslutning på 0,5 prosent ved skolevalget.