(Foto: Fjeldstad, Knut/SCANPIX)
(Foto: Fjeldstad, Knut/SCANPIX)

– Åtte av ti dødsulykker kan unngås med midtdeler

Statens vegvesen går inn for å bygge midtrekkverk. Men midtrekkverk på norske veier blir dyrt, for først må veiene gjøres brede nok.

Trafikkulykker koster årlig samfunnet 28 milliarder kroner.

Både Statens vegvesen og Transportøkonomisk institutt (TØI) anbefaler bygging av midtdelere på flere norske veier.

Dystre tall

Et trafikkdødsfall koster samfunnet 23,3 millioner kroner og en hardt skadd koster 6,3 millioner.

88 personer ble drept og over 200 alvorlig skadd i fjor. Til sammen beløper ulykkene seg på 28 milliarder kroner årlig, viser TØIs beregninger.

Møteulykker står for 40 prosent av ulykkene.

Færre drepte og skadde

Statens vegvesen går inn for å bygge midtrekkverk, som i svenske undersøkelser har gitt betydelig mindre ulykker.

– Forsøk har vist at antall drepte gikk ned med 80 prosent. Antall alvorlig skadde gikk ned med 40 prosent, sier forskningsleder Rune Elvik ved TØIs avdeling for sikkerhet og miljø til Vårt Land om de svenske forsøkene med midtrekkverk.

Dyr sikring

Nasjonal Transportplan har regjeringen planlagt at det fra 2010 til 2014 skal bygges 120 km midtrekkverk.

Bygging av midtdelere på norske veier vil imidlertid bli et kostbart arbeid ettersom veiene i Norge er for smale. De må først gjøres bredere slik at man får plass til midtdelerne.

På Sveriges brede veier blir kostnaden 1.000 kroner per meter midtdeler, mens Norge bruker mellom 8.000 og 20.000 kroner per meter.

(©NTB)