siv_680
siv_680

Hvem skal betale Frp-festen?

Skatte- og avgiftslettene til Frp koster 70 milliarder, noe som tilsvarer to forsvarsbudsjetter.

I arbeidsprogrammet til Frp for de neste fire årene har de en masse skatter og avgifter som skal avvikles.

Om man legger sammen alle skattene og avgiftene Frp vil avvikle, kommer man opp i rundt 70 milliarder kroner i årlige mindre inntekter til staten.

Siv Jensen måtte gjøre rede for partiets skatte- og avgiftspolitikk under partilederutspørringen med Pål T. Jørgensen mandag kveld.

Se hele partilederutspørringen i videovinduet over artikkelen.

To forsvarsbudsjetter i skatte- og avgiftskutt

– Det er helt riktig at vi ønsker å redusere eller fjerne de skattene og avgiftene du nå ramset opp. Og det er fordi det er bra for norsk økonomi. Mange av disse avgiftene rammer hardt usosialt, sier Jensen.

Dette er mer enn to forsvarsbudsjetter det, Jensen. Hvor skal du ta de pengene fra?

– Norge går jo med et vanvittig overskudd. Det er ikke penger vi mangler. Det vi mangler er et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå. Et skatte- og avgiftsnivå som gjør at flere mennesker kan leve av sin egen inntekt. Man må huske på at den norske stat krever inn over 800 milliarder kroner i skatter og avgifter. At Fremskrittspartiet ønsker å redusere det skattetrykket med 70 milliarder, er høyst forsvarlig og helt nødvendig, svarte hun.

Ingen andre partier er i nærheten av å love det samme som Fremskrittspartiet. Jensen mener skatte- og avgiftskutt i denne klassen blant annet vil gjøre norsk næringsliv konkurransedyktig med bedrifter i Europa.

Se hvordan Fremskrittspartiet ligger an på meningsmålingene på TV 2s partibarometer

Flere utgifter

Imidlertid er det ikke bare skatter og avgifter som er kostnadskrevende i Frp sitt program. Siv Jensen skrev i Dagens Næringsliv i august at de skal gjennomføre store investeringer innen samferdsel og infrastruktur, ruste opp eldreomsorgen og helsevesenet og forsterke kriminalitetsbekjempelsen.

– Hvor mye kommer dette til å koste?

– Dette vil på den ene siden koste penger, men på den andre siden vil vi spare penger. Om vi behandler de 250.000 menneskene som nå står i helsekø ved at vi bruker mer penger på helsevesenet, vil det også få som konsekvens at vi bruker mindre penger på sykepengeutbetalinger, færre penger på trygdeutbetalinger fordi folk kommer tilbake i jobb og blir skattebetalere, svarte Jensen.

Les om Fremskrittspartiets historie her

Kutte i u-hjelpen

Norge gir 26 milliarder kroner i u-hjelp årlig. Fremskrittspartiet har varslet at de vil redusere denne betraktelig, noe Siv Jensen bekreftet mandag kveld.

– Vi vil redusere u-hjelpen betraktelig. Først og fremst vil vi kutte mest mulig der hvor det ikke går direkte til å hjelpe mennesker i nød. Det vi ønsker å opprettholde er å gi støtte til vaksineprogrammer, til utdanningsprogram der hvor vi vet det kommer de enkelte innbyggerne i fattige land til gode.

Jensen sier videre at de vil fjerne «tollbarrierene» som hun mener har vært et effektivt hinder for de fattige landene til å bli med i handelssamkvemmet som de rike landene har vært med på.

– Jeg mener det er en grov umoral å holde de utenfor handelen, sier hun.

Amper stemning med Høyre

Under landsmøtet åpnet Høyre for et regjeringssamarbeid med Frp. Men en uke før valget har Høyre-leder Erna Solberg flørtet mer og mer med sentrumspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti. Dermed har stemningen mellom de to partiene til høyre i norsk politikk blitt mer og mer amper. Mandag oppsto en opphetet diskusjon mellom Jensen og Solberg under en felles fotografering i Stortinget.

– Problemet er ikke at vi ikke vil samarbeide. Problemet er at vi ikke får lov. Det vi aller nådigst inviteres til er jo å sørge for at Lars Sponheim med fem prosents oppslutning skal få gjennomslag for sin politikk, mens Frp som er det største partiet på ikke-sosialistisk side bare skal sørge for at de får gjennomslag uten at våre velgere får innflytelse, sier Siv Jensen.

Hun mener at den som tjener mest på rotet på borgerlig side er Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet.

– Det som er mest uverdig med den situasjonen som skjer nå, det er at det er Jens Stoltenberg som tjener på det. Han slipper nok en gang å snakke om det han har hatt ansvar for de siste fire årene, sier Jensen.

Ser ikke forskjellen

Siv Jensen mener det er vanskelig å se noen forskjell på de to Bondevik-regjeringene og de to Stoltenberg-regjeringene.

– Det velgerne vet er at forskjellen ligger hos Fremskrittspartiet. Og det er derfor vi så inderlig gjerne vil samarbeide om en flertallsregjering på ikke-sosialistisk side.

Jensen og Fremskrittspartiet kan komme i en situasjon der de må velge mellom en høyre-sentrumsregjering eller en mindretallsregjering fra Arbeiderpartiet om det blir borgerlig flertall.

– Jeg ser ikke noe særlig forskjell på de to alternativene. Forskjellen ligger i om Fremskrittspartiet er en del av en ikke-sosialistisk regjering, eller ikke er en del av den, sier Jensen.