Partileder Erna Solberg kan notere seg en opptur på dagens partibarometer for TV 2. (Foto: Berit Roald/Scanpix)
Partileder Erna Solberg kan notere seg en opptur på dagens partibarometer for TV 2. (Foto: Berit Roald/Scanpix)

Opptur for Erna

Høyre går markert fram på TV 2s rykende ferske gallup, men regjeringspartiene beholder ledelsen.

En uke før valglokalene stenger får de rødgrønne partiene 85 mandater, mens opposisjonspartiene får 84.

Ernas opptur

Høyre går fram med 2,1 prosentpoeng til 17,3 prosent på målingen. Det er den høyeste oppslutningen partiet har hatt på TNS Gallups målinger for TV 2 siden august 2008.

Bakgrunnstallene viser at Høyre nå henter like mange tidligere Frp-velgere som det er tidligere Høyrevelgere som går motsatt vei.

Høyre ville med et slikt valgresultat fått 27 mandater på Stortinget, fire flere enn de fikk for fire år siden.

Sentrumspartiene

Også Kristelig Folkeparti går markert fram på målingen med 1,8 prosentpoeng til en oppslutning på 7,4 prosent.

To av tre velgere som stemte på partiet for fire år siden sier de vil gjøre det igjen. Samtidig er det færre tidligere KrF-velgere som sitter på gjerdet. Et valg i dag ville gitt KrF 12 mandater på Stortinget (+ 1).

Venstre går derimot tilbake med 1,2 prosentpoeng til 4,2. Under halvparten av Venstres velgere fra 2005 vil stemme på partiet igjen. To av ti som stemte på partiet ved forrige stortingsvalg sier at de i dag vil stemme Høyre.

Samlet får de tre partiene som satt sammen i regjering fra 2001–2005 en oppslutning på 28,9 prosent og ville ved et valg i dag fått 46 mandater på Stortinget.

Les også Kjetil Løsets blogg: Kampen mot sofaen

Nedtur for Siv

Fremskrittspartiet går tilbake med 1,2 prosentpoeng til 22,5 prosent. Det ville bare gitt 38 mandater, det samme som partiet har på Stortinget i dag.

Bakgrunnstallene viser at det ikke lenger er like mange tidligere Frp-velgere som ville ha stemt på partiet som det var på den forrige målingen fredag.

Klart størst

Arbeiderpartiet er klart størst på målingen med 32,9 prosent. Det er en tilbakegang på 1,0 prosentpoeng fra forrige TV 2-gallup.

Oppslutningen er bare hårfint over valgresultatet i 2005. Likevel kaprer Arbeiderpartiet 64 mandater, som er tre flere enn de fikk ved forrige stortingsvalg.

TV 2s mandatberegning viser at Arbeiderpartiet kaprer sistemandater i 13 av fylkene.

Sosialistisk Venstreparti får 7,6 prosent (+0,3). Seks av ti SV-velgere fra 2005 er lojale mot partiet, mens hver femte velger fra 2005 i dag foretrekker Arbeiderpartiet.

Et valgresultat som denne m, ålingen tyder på ville gitt partiet 12 mandater tre færre enn de har på Stortinget i dag.

Senterpartiet får 5,5 prosent (- 0,1), det ville gitt partiet ni mandater på Stortinget (- 2).

Om målingen

Rødt som på flere tidligere målinger har vært inne med mandat får på den ferske målingen bare 1,8 prosent (- 0,3). Det ville ikke gitt mandater på Stortinget.

Andre partier og lister får 0,9 (- 0,4). I gruppen andre utgjør denne gang Miljøpartiet De Grønne 0,3 prosent og Kystpartiet 0,2 mens de øvrige fordeler seg mellom flere partier.

Målingen er tatt opp av TNS Gallup ved personlige telefonintervjuer av 1400 personer i tidsrommet 3. – 7. september. 80,9 prosent oppgir partipreferanse.

Se hvem som er inne fra ditt fylke her:

2895072