På ny meningsmåling om norsk EU medlemskap er det flertall for et nei til EU.  (Foto: ANJA NIEDRINGHAUS/EPA)
På ny meningsmåling om norsk EU medlemskap er det flertall for et nei til EU. (Foto: ANJA NIEDRINGHAUS/EPA)

Seks av ti mener EU har for mye makt

Flertallet i en ny spørreundersøkelse mener EU har for mye makt over norske lover og regler. Bygdefolk er mest skeptiske.

63 prosent av de spurte i Nationens distriktsbarometer, som er utarbeidet av Sentio, mener lovendringene Norge innfører via EØS-avtalen gjør at EU har for stor innflytelse.

Skeptiske på landet

Blant folk på landsbygda er skepsisen størst. Her svarte over 77 prosent ja. Oslofolk er mest EU-vennlige, men også her mener flertallet (55 prosent) at EU i for stor grad bestemmer lover og regler i Norge.

– Generelt er innflytelsen veldig stor. Det gjelder ikke bare det indre marked med de fire friheter, men også områder som ligger i utkanten av EØS-avtalens virkeområde. Det blir stadig vanskeligere å skille mellom det som angår det indre marked, og det som ikke gjør det, og på denne måten kan man jo si at omfanget av EØS-avtalen utvides, sier professor Erik Oddvar Eriksen ved senteret for europastudier ved Universitetet i Oslo til Nationen.

- Vi vet for lite

Skillet mellom ja og nei er enda større når det kommer til partitilhørighet. Blant senterpartivelgerne mener hele 92,5 prosent at EU har for mye makt, mens høyrevelgere er mest EU-vennlige med omtrent lik fordeling på ja og nei.

Eriksen mener det norske folk ikke vet nok om hvor mye av det norske regelverket som blir innført uten at de kan påvirke det.

– Når det heller ikke er debatt i Stortinget når de skal vedta direktivene, forblir Norge uopplyst om dette, som er en «snikeuropeisering».

(©NTB)