hoyremanifest_680 (Foto: TV 2)
hoyremanifest_680 (Foto: TV 2)

Her er Høyres regjeringserklæring

Høyre har laget et utkast til en regjeringserklæring der de fire borgerlige partiene er involvert.

TV 2 Nyhetene har fått tak i dokumentet, som er første utkast til en regjeringserklæring, der alle de fire borgerlige partiene deltar. Dokumentet er produsert av Høyre som har saumfart de fire partienes programmer og funnet ut hva de er enige om.

Se hele dokumentet her (pdf-format).

  • Det skal satses på lærerne i skolen
  • Private skal inn i helsevesenet
  • Private skal samarbeide med det offentlige om å bygge veier
  • Byråkratiet skal forenkles
  • Arveavgiften skal fjernes og
  • Kontantstøtten skal beholdes.

Dette er noe av det Høyre mener de borgerlige partiene lett kan bli enige om. Planen er at dokumentet skal danne utgangspunktet for regjeringsforhandlingene etter valget.

Erna vil ikke kommentere

Høyres leder, Erna Solberg, vil ikke kommentere dokumentets innhold søndag kveld. Men det gjør gjerne Kristin Halvorsen som konstaterer at dokumentet er kjemisk fritt for miljøpolitikk og at skolesatsingen er for dårlig.

– Det er opppsiktsvekkende lavt ambisjonsnivå på skole. Det er også sjokkerende at de heller ikke har noe om miljøpolitikken, sier SV-lederen til TV 2 Nyhetene.

Dokumentets forside symboliserer at det er fire partier som skal forhandle. Men både KrF og Venstre har allerede gitt beskjed om at de ikke vil i regjeringsforhandlinger med Fremskrittspartiet.