Bredbånd til alle kan koste staten 14 milliarder

Staten må bidra med mellom 7 og 14 milliarder kroner for at alle norske husstander skal få tilbud om høyhastighets bredbånd innen 2015.

Ifølge rapporten «Mål og virkemidler for bredere bredbånd» er det lite sannsynlig at alle husstander vil få tilbud om høyhastighets bredbånd uten at staten engasjerer seg der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Et sted mellom 7 og 14 milliarder kroner vil det koste staten å sikre de om lag 650.000 husstandene og virksomhetene som ikke får tilbud om bredere bredbånd fra det kommersielle markedet.

Fredag presenterte hun og kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) rapporten som en interdepartemental arbeidsgruppe har utarbeidet. Den skal være en del av beslutningsgrunnlaget når en eventuell ny rødgrønn regjering skal bli enig om sitt bredbråndsmål i en Soria Moria 2-avtale.

- Det er viktig å komme videre, for folk skal ha en reell valgmulighet for hvor de vil bo, sier Kleppa.