Det var Terra Securities som anbefalte norske kommuner å ta opp lån med sikkerhet i fremtidige kraftinntekter og investere disse i hedgefond i USA.  (Foto: Kyrre Lien)
Det var Terra Securities som anbefalte norske kommuner å ta opp lån med sikkerhet i fremtidige kraftinntekter og investere disse i hedgefond i USA. (Foto: Kyrre Lien)

Terra-kommuner vant sak mot irsk bank

Haugesund og Narvik fikk medhold i rettssaken mot irske Depfa bank.

De to Terra-kommunene Narvik og Haugesund har anlagt sak mot Depfa Bank, og fikk fredag medhold i rettssaken.

Kommune ønsket å gå til søksmål fordi de mener at lånet var ugyldig. Haugesund kommunene investerte i 2004 231 millioner kroner, og Narvik 190 millioner i det amerikanske obligasjonsmarkedet gjennom Terra Securities og Citibank. Pengene var lånet hos den irske banken Depfa. Investeringen endte i katastrofe, og kommunene krever at långiveren skal erstatte tapet.

– Ulovlige avtaler

Ifølge en pressemelding fra Narvik kommune har retten har lagt til grunn at avtalene mellom kommunene og banken er ordinære låneavtaler, og kommuneloven forbyr kommuner og banker å inngå slike avtaler med sikte på finansielle investeringer. Dette er i tråd med kommunenes påstand.

Retten mener også at avtalene er ulovlige og ugyldige. Dette betyr at retten er kommet til at begge parter plikter å tilbakebetale det de har mottatt fra den annen part. Dette er i tråd med kommunenes påstand.

Oppgjøret mellom banken og kommunene vil bli fastsatt etter et nytt rettsmøte i oktober. Likevel er det allerede klart at kommunen gjennom dommen har redusert sin gjeld med mange millioner kroner.

– Svært lettet

Ordfører Petter Steen (H) sa på pressekonferanse fredag formiddag at han var svært lettet over at kommunens tap vil bli vesentlig lavere enn det som ble spådd.

– Gjennom dommen har kommunene redusert sitt tap med flere titalls millioner. Jeg er svært tilfreds over at retten har slått fast at avtalene, «overveldende tydelig» er ordinære låneavtaler i strid med kommunelovens bestemmelser. Dette viser at kommunen gjorde rett i å stanse betjeningen av restgjelden basert på ulovlige avtaler, sier ordfører. Han var også glad for at den irske banken må betale tilbake sin fortjeneste på avtalene.

Regner med flere runder

– En spennende dom. For boets del vil det, om dommen blir stående, blir det en større andel å fordele til boets kreditorer. Det er gledelig for oss, som har oppfordret kommunene til å gå videre med saken at disse fikk medhold, sier bobestyrer Jon Skjørshammer til TV 2 Nyhetskanalen.

Skjørshammer understreker at dommen sannsynligvis vil bli anket, men mener allikevel at en så klar dom er svært viktig for de to Terra-kommunene.

LES OGSÅ: Terra-kommuner saksøker Citigroup