hanssen680
hanssen680

Statsråd vil stanse helsesløsing

Mange sykehus får bot på grunn av ulovlige innkjøp. Helseministeren pålegger nå helseforetakene å stramme inn innkjøpsrutinene.

Unødvendig dyre innkjøp går ut over sykehusenes økonomi, og muligheter til å behandle flere pasienter.

Sykehuset Innlandet inngikk en avtale med et taxiselskap til å stå for pasienttransport. Kontrakten var verdt 5,3 millioner kroner, men ble ikke satt ut på anbud slik det er pålagt.

Nå er helseforetaket ilagt en bot på 450.000 kroner fra klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Les vedtaket mot Sykehuset Innlandet her.

373 dyrere anbud

TV 2 har tidligere fortalt om hvordan norske helseforetak sløser bort milliarder på unødvendig dyre innkjøp.

Helse Stavanger fikk bot etter å ha valgt et anbud som var 373 prosent dyrere enn konkurrenten.

– Vi synes dette er grove saker, sier leder Anneline Vingsgård i klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Les: Vil ha nytt tilsyn mot offentlig sløsing.

– Må stramme opp

Nå har Høyre sendt spørsmål til Stortinget.

Helseministeren blir spurt: «Er Statsråden fornøyd med at budsjettmidlene blir sløst vekk?».

– Sykehusene handler for milliarder hvert år. Dette må vi gjøre profesjonelt. Når vi ikke får det til å fungere, må vi lære av det og bli bedre. Jeg pålegger helseforetakene å stramme opp systemene sine på innkjøp, svarer helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

– Hva vil statsråden eventuelt gjør for stoppe denne uakseptable praksisen?

– Jeg kan ikke garantere at det ikke skjer feil igjen, sier Hanssen.

Les brevet her:

Høyrebrev_680
Høyrebrev_680

Muntlige kontrakter

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) mottar stadig flere klager fra leverandører som er frustrert og oppgitt over det offentliges innkjøpspolitikk.

– For det første ser man ikke at det foregår. Ofte er det kontrakter som ikke er skriftlige. Jeg antar at mange avstår fra å klage over direkte anskaffelser fordi de selv ikke har så mye å vinne på det. Det er et problem i dag, mener Vingsgård.