Mandag kveld møtte Dagfinn Høybråten i TV 2s valgstudio for partilederutspørring.  (Foto: TV 2)
Mandag kveld møtte Dagfinn Høybråten i TV 2s valgstudio for partilederutspørring. (Foto: TV 2)

- Høybråten tjener på homo-motstand

Likevel tror ikke politisk redaktør i TV 2 at Krf kan få omkamp om loven selv om de havner i regjering etter valget.

Kristelig Folkepartis leder Dagfinn Høybråten møtte mandag kveld til partilederutspørring på TV 2. Omgjøring av ekteskapsloven og støtte til Israel sto sentralt under utspørringen.

Politisk redaktør i TV 2, Stein Kåre Kristiansen, mener KrFs valgkamp utnytter motstanden blant mange kristne i Norge mot den nye homofilvennlige ekteskapsloven. Kristiansen mener det er utopi av KrF å forvente en omkamp om loven dersom de skulle komme i regjering med Høyre og Venstre.

I utspørringen gjorde Høybråten det samtidig klart at det er utelukket å inngå regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet, det eneste partiet som også har gjort ekteskapsloven til valgkamp.

LES OGSÅ: - Israels krigføring var også terror

Mister velgere til Frp

Under utspørringen om partiets Israel-politikk ble Høybråten konfrontert med at flere av partiets velgere har gått over til Fremskrittspartiet på grunn av partiets uforbeholdne støtte til Israel.

Høybråten hevdet selv at han ikke så noen grunn til at man skulle gjøre det da Midtøsten-politikken mellom de to partiene ikke var så forskjellig. Han trakk imidlertid frem en del verdisaker som skulle tilsi at KrF-velgere ikke ville gå over til Frp.

- Det er ingen tvil om at en del velgere har forlatt Kristelig Folkeparti og har funnet veien til Frp. Det har en del med verdispørsmål å gjøre, og det har åpenbart også i enkelte velgergrupper på vestlandet har jeg inntrykk av, med at Frp har vært ivrigere i sin støtte til Israel, og noe mer konsekvent i sin kritikk av palestinerne enn det KrF har vært. Selv om Dagfinn Høybråten har rett i at når det gjelder hovedspørsmålet i Midtøsten, så er de to partienes politikk nokså lik, sier politisk redaktør i TV 2, Stein Kåre Kristiansen.

Kristiansen mener Høybråten gjorde en god figur under utspørringen og at han, om ikke annet, skapte entusiasme blant sine egne tilhengere.

- Surr på borgerlig side

Under utspørringen var Høybråten var klar på at å inngå regjeringssamarbeid med Frp var utelukket. Men han var ikke like klar på hvordan han vil forholde seg til Frp dersom det blir et borgerlig flertall.

- Det han ønsker er et regjeringssamarbeid mellom Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, noe som blir litt mer realistisk etter dagens måling her på TV 2 fra TNS Gallup. Men det er en slik regjering han ser for seg, og da ønsker han å spille litt lyse og varme toner i retning av Siv Jensen og Frp allerede nå, fordi at han da gjerne vil ha et samarbeidsforhold med Frp i en slik situasjon, sier Kristiansen.

Han tror likevel ikke dette vil bite på Siv Jensen.

- Siv Jensen har jo gjort det klinkende klart at hun ikke engang vil samarbeide om budsjett sammen med en regjering Frp ikke er en del av. Så den seansen er bare en bekreftelse på det surret som fortsatt finnes på borgerlig side når det gjelder regjeringssamarbeid, sier han.

- Utnytter ekteskapsloven

KrF har vært en kraftig motstander av den nye ekteskapsloven, og de går inn for å reversere denne, til tross for at den ble vedtatt i Stortinget tidligere i år. Under utspørringen var dette det første temaet som ble tatt opp, og Høybråten gjentok da partiets standpunkt om at de mener ekteskapet er for mann og kvinne og at dette først og fremst er av hensyn til barna. For partiet er det viktig at ethvert barn har rett på en mor og en far.

- Hadde Dagfinn Høybråten svart noe annet på det spørsmålet hadde han hatt et problem. Ekteskapsloven har skapt en voldsom reaksjon i ganske vide kretser i det såkalte Kristen-Norge. Det har vært et veldig engasjement rundt saken, noe også Kristelig Folkeparti har skjønt og sikkert utnyttet i denne valgkampen, sier Kristiansen.

Han tror derimot ikke KrF vil få mulighet til en omkamp om loven om de inngår et regjeringssamarbeid med Venstre og Høyre.

- Å ta en omkamp på ekteskapsloven står helt åpenbart høyt på Kristelig Folkepartis prioriteringsliste. Mulighetene deres for å få det til i et samarbeid med Høyre og Venstre er helt i det blå. Men at engasjementet deres i den saken er med på å gi dem støtte i valgkampen blant velgerne de har en mulighet for å nå, er det ingen tvil om, sier han.

- Pinlig for KrF

Kristelig Folkepartis forrige partileder Valgjerd Svarstad Haugland gikk av i 2004 etter å ha fått en oppslutning på 6,9 prosent i kommune- og fylkestingsvalget i 2003. Snittet på meningsmålingene for KrF er på 6,3 prosent.

Kristiansen tror likevel partiet er mer tålmodig når det gjelder Høybråten. Men han understreker at prosessen rundt Svarstad Hauglands avgang, og den labre oppslutningen i ettertid er pinlig for KrF.

- På sett og vis er det pinlig det som har skjedd i KrF. Valgerd Svarstad Haugland fikk et resultat på 6,9 prosent, det ble nedsatt en havarikommisjon. Hun trakk seg frivillig, men hun ble tvunget i den retning. Hun ble relativt brutalt behandlet etter min mening, sier han.

- I ettertid har Høybråten slitt med å holde på de tallene som fikk Svarstad Haugland til å trekke seg. Det er en situasjon han kommer til å leve med. Det er ingen utålmodighet i KrF for å bli kvitt Dagfinn Høybråten. Om han når rundt sju prosent som han ligger på i dagens måling, så tror jeg ikke det kommer til å bli noen høye rop i KrF om at han må gå.