Er det snart bare løver i zoologiske hager? Denne bor i Paque Lecoq zoo i Montevideo. (Foto: AFP / Scanpix)
Er det snart bare løver i zoologiske hager? Denne bor i Paque Lecoq zoo i Montevideo. (Foto: AFP / Scanpix)

Frykter at løvene er utryddet om ti år

I Kenya lider løvene den samme skjebnen som ulven i Norge. Bøndene vil ha dem bort.

De siste sju årene har antallet løver sunket med hundre dyr i året i Kenya. Ifølge New Scientist er det nå bare 2000 av de digre kattedyrene igjen i landet.

Denne ti uker gamle løveungen er på sin første tur utendørs i London Zoo 13. august.  (Foto: Reuters / Scanpix)
Denne ti uker gamle løveungen er på sin første tur utendørs i London Zoo 13. august. (Foto: Reuters / Scanpix)

Laurence Frank, biolog ved University of California i Berkeley, frykter at Kenya snart vil være uten løver.

- Løvene forsvinner nå så raskt fra både Kenya og resten av Afrika at jeg tror de vil være helt borte om mindre enn ti år.

Utryddes av bøndene

Det er ikke endringer i miljøet, men bøndene som har skylden denne gangen. I følge Frank er store deler av Kenya nå helt tømt for ville dyr.

- Rovdyrene drepes, antiloper, sebraer og andre gress-etere fanges for kjøttets skyld, og slettene ødelegges gjennom overbeiting av store kvegflokker.

Forgiftes

Bøndene bruker insektgiften Furadan til å ta livet av løvene. Døde husdyr fylles med giften, og legges ut som åte.

En trofé-jeger på løvejakt i 1907. (Foto: Wikimedia Commons)
En trofé-jeger på løvejakt i 1907. (Foto: Wikimedia Commons)

- Dette tar også livet av hyener og åtselfugler, forteller Nicholas Oguge, til New Scientist. Han arbeider for organisasjonen Earthwatch i Kenya.

Frank forteller til New Scientist at det er sjelden noen blir straffet for å ta livet av løvene. De få som oppdages slipper vanligvis unna ved å betale en liten bestikkelse.

Feil å frede løvene?

Ironisk nok kan forbudet mot å jakte på løver bidra til at de nå utryddes. Lokalbefolkningen har ikke noe å tjene på å ta vare på naturen.

Kontrollert troféjakt på løver kunne gitt en inntekt som motiverte bøndene til å ta vare på bestanden.

- Det er beregnet at hver løve spiser kveg verd 270 dollar i året, sier Bruce Patterson ved University of Chicago til New Scientist. Ser en på verdien løvene har for turismen i Kenya, kan hvert eneste dyr være verd så mye som 17.000 dollar i året.

Denne løvefamilien holder til i Parque Lecoq Zoo i Montevideo. (Foto: AFP / Scanpix)
Denne løvefamilien holder til i Parque Lecoq Zoo i Montevideo. (Foto: AFP / Scanpix)