Forsvarsadvokatene, norsk dokumentarserie, høst 2009, Helge Hjort, Olle Nohlin, Truls Dramer, Nils Christian Nordhus, Racha Maktabi, Frode Sulland, Anne Hazeland Tingstad, Peter Nørgaard (Foto: Rubicon/ Roger Haugen)
Forsvarsadvokatene, norsk dokumentarserie, høst 2009, Helge Hjort, Olle Nohlin, Truls Dramer, Nils Christian Nordhus, Racha Maktabi, Frode Sulland, Anne Hazeland Tingstad, Peter Nørgaard (Foto: Rubicon/ Roger Haugen)

Unikt innblikk

Bli kjent med forsvarsadvokatene i det velrenommerte firmaet Hestenes og Dramer i Oslo.

Bli kjent med forsvarsadvokatene i det velrenommerte firmaet Hestenes og Dramer i Oslo. Vi følger dem gjennom åtte måneder, på åstedsundersøkelser og fengselsbesøk og har fått spesialtillatelse til å filme i rettssalen under svært dramatiske rettssaker. Dermed får vi et unikt innblikk i de store kriminalsakene i media fra innsiden: gjengvolden mot Kadra Yusuf, Orderud-etterforskningen, Hamre-saken, Ali Farah vs. Erik Schenken og Broken Lorry-saken, betegnet som Norgeshistoriens s