innbrudd_1024
innbrudd_1024

Bare 15 prosent av tyverier oppklares

Anmelder du et innbrudd eller tyveri er sjansene for at tyven tas minimale. Se hvilket politidistrikt som er verst.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Politiet bruker i snitt 121 dager å oppklare en vinningsforbrytelse. Men bare 15 prosent av disse sakene oppklares. Det viser ferske tall fra Politidirektoratet, som la fram halvårsrapporten for 2009 torsdag.

Les hele rapporten her (pdf-fil)

Omreisende vanskelige å ta

Vinningforbrytelser, som tyveri og innbrudd, utgjør hele 61 prosent av alle anmeldte saker i årets seks første måneder, men likevel sliter politiet med å fakke gjerningspersonene. Ifølge Kripos er en del av årsaken at tyvene er omreisende kriminelle fra øst-Europa og sør-Amerika.

«De grove tyveriene bærer preg av raid, de er godt organisert og utføres med høy grad av profesjonalitet. Tyvegods som borttas blir fraktet ut av landet og dette kan tyde på at gjennomføringen av tyveriene er bestillingsverk. Gjerningspersonene etterlater seg få spor og det er derfor vanskelig å knytte personer til aktuelle straffesaker om de ikke tas i gjerningsøyeblikket.» heter et i rapporten.

- For lite for politiet

For tannlege Bjørn Zachrisson lyder dette kjent. Tirsdag ble han møtt av et knust vindu og hærverk da han kom på jobb. Innbruddstyver hadde klatret opp brannstigen i bakgården og inn på kontoret.

- De hadde tatt noen bærbare pc-er og radioer, sier Bjørn Zachrisson til TV 2 Nyhetene, som møtte han på Oslo sentrum politistasjon rett før dagens pressekonferanse om straffesakstall.

Tyvene fikk med seg verdier for 25.000 kroner, men Zachrisson tviler på at han noensinne vil se eiendelene sine igjen.

- Det blir nok en forsikringssak det her, for jeg tror det er et for lite beløp for politiet å gjøre noe med, mener Zachrisson.

Om noen uker ligger det nok et brev i posten, tror tannlegen.

- Der står det sikkert at det er henlagt fordi de ikke fant noe bevis. Jeg er hundre prosent sikker på at de ikke gjør noe med dette, sukker Bjørn Zachrisson oppgitt.

Oslo på jumboplass

Sjansen for at han får rett er ganske stor. For Oslo er det politidistriktet med de desidert dårligste oppklaringstallene å vise til. Bare 19,3 prosent av samtlige sakstyper ble oppklart. Dette forklares med at hovedstaden har langt flere saker enn resten av landet, og da særlig vinningsforbrytelser.

I tillegg er denne typen forbrytelser generelt vanskelige å oppklare da ofrene ofte har lite opplysninger om tyveriet eller gjerningspersonen.

Politikonflikten får skylden

Men det er ikke bare vinningssaker som forblir uløste. På landsbasis ender bare 34,9 prosent av alle typer saker med påtale, noe som er en nedgang på rundt fire prosent sammenlignet med de siste fire årene. Politietdirektoratet forklarer årets begredelige tall med politikonflikten i vår.

- Tallene er ikke like gode som vi kunne ha ønsket, men jeg har full tro på at trenden nå vil snu. Eksternt har politikonflikten fått skylden for den negative endringen. Årsaksforholdet er mer komplisert enn dette - blant annet påvirker et økt antall vinningssaker og et redusert antall narkotikasaker oppklaringsprosenten, sier politidirektør Ingelin Killengreen.

I tabellen under kan du se hvordan tilstanden er i ditt politidistrikt.

Oppklaringsprosent og saksbehandlingstid, oppklarte forbrytelser i politidistriktene, 1. halvår 2009
Politidistrikt Oppklaringsprosent Saks-behandlingstid
Oslo 19,3 125
Østfold 43,0 126
Follo 38,5 169
Romerike 32,6 155
Hedmark 40,5 137
Gudbrandsdal 45,5 125
Vestoppland 40,8 134
Nordre Buskerud 35,3 102
Asker og Bærum 38,8 113
Søndre Buskerud 40,7 118
Vestfold 49,9 75
Telemark 41,5 138
Agder 41,5 119
Rogaland 30,6 128
Haugaland og Sunnhordland 45,8 112
Hordaland 33,9 123
Sogn og Fjordane 55,1 148
Sunnmøre 38,8 100
Nordmøre og Romsdal 40,8 119
Sør-Trøndelag 33,9 113
Nord-Trøndelag 44,1 160
Helgeland 48,2 122
Salten 58,6 123
Midtre Hålogaland 47,1 123
Troms 46,8 89
Vestfinnmark 54,5 88
Østfinnmark 58,5 78
Hele landet 34,8 122

Kilde: Politidirektoratet