bryggen (Foto: Rambøll Norge)
bryggen (Foto: Rambøll Norge)

Slik kan Bryggen se ut om 100 år

Bryggen i Bergen kan bli fullstendig ugjenkjennelig dersom forskernes prognoser slår til.

I løpet av århundret vi allerede er inne i vil havet kunne stige så mye at strandlinjen ved stormflo vil stå over to meter høyere enn ved dagens normalnivå. Da vil flere norske byer få problemer.

Et av tiltakene en gruppe forskere foreslår, er å bygge enorme diker med sluser som stenger av hele fjordsystemet rundt Bergen.

- Havstigning reellt

Et slikt prosjekt vil koste minst tretti milliarder kroner og kan ødelegge mesteparten av livet i fjorden.

Springflo og høy vannstand er allerede i dag en utfordring langs kysten. Men i løpet av de neste hundre årene vil blant annet issmelting forverre problemet kraftig.

- Jeg tror at havstigning blir en reell klimautfording for Bergen, Vestlandet og mesteparten av vår kyst, sier klimaforsker ved Bjerknessenteret, Helge Drange, til TV 2 Nyhetene.

Stormflo ti ganger i året

Tirsdag la forskere i Bergen fram en rapport om konsekvensene - når havet stiger mellom en halv og én meter.

Inntil ti ganger årlig vil vi få stormflo med vannstand nesten to og en halv meter over normalen.

- I slutten av dette århundet så vil vannstanden være opptil én meter høyere enn i dag, sier Drange, mens han viser med hånden hvor høyt vannet vil rekke på Brygge-veggen.

Foreslår barrierer

Forskerne mener store deler av Bergen sentrum vil bli satt under vann. Også andre kystbyer vil oppleve det samme.

Nå foreslår de å bygge barrierer som kan redde blant annet Bryggen. I verste fall kan man måtte bygge enorme diker som kontrollerer vannstanden i hele fjordsystemet rundt byen.

- Er du redd for byen din?

- Nei, jeg kan ikke si at jeg er det i dag. Jeg tror byen har tatt innover seg alvoret. Her er en brei forståelse av problemet og her er en vilje til å ta tak, sier byutviklingsbyråd i Bergen, Lisbeth Iversen.

- Uunngåelig

Men talen fra Drange er klar:

- Havstigningen er uunngåelig. Havet vil fortsette å stige selv om klimagassutslippene kuttes, sier han.