Illustarsjonsbilde (Foto: TV 2)
Illustarsjonsbilde (Foto: TV 2)

Se hvor mange som har prikker

Sjekk oversikten der du bor.

I alt 721 443 prikker preger norske førerkort – og flest deles ut på Romerike. En oversikt Romerikes Blad har fått tilgang til, viser at det per 30. juni i år var hele 229 880 personer i Norge som er registrert med prikker.

Av de har 116 444 oppnådd én prikk, 91 604 sjåfører to prikker, mens 11.807 av oss har tre prikker. 7 360 har pådratt seg fire prikker og 1 560 har fem prikker. Åtte prikker eller flere i løpet av de siste tre årene kvalifiserer til førerkorttap.

Og det er mange som er i faresonen: 866 bilister har seks prikker, mens hele 191 norske bilførere har sju prikker. 48 bilister har åtte eller flere.

Rettferdig system

Selv om Romerike topper prikketabellen, tror ikke leder for trafikkseksjonen i Romerike politidistrikt, politioverbetjent Stein Brynildsen, at de som ferdes på romeriksveiene er mer fartsbøller enn andre bilister.

– Romerikinger er ikke kjent for å kjøre så vanvittig fort. Det handler nok mer om at vi har E6 gjennom hele distriktet og riksvei 35 ved Gardermoen. Dette er steder der farten er høy, sier Brynildsen til Romerikes Blad.

Kan du reglene? Her er oversikten:

Politioverbetjenten mener prikksystemet som ble innført 1. januar 2004 er et rettferdig system.

Ryker på den åttende

– Hvis man til enhver tid kjører for fort, vil man til slutt miste førerkortet. Nå kan ikke lenger folk spekulere i å betale bøter for å kjøre for fort uten at de mistet førerkortet før eller siden, sier Brynildsen.

Han mener også at bilistene kjører mer forsiktig jo flere prikker de ha fått. Førerkortet ryker på den åttende prikken.

De voksne er verst

– Systemet ser ut til å fungere etter intensjonen. Mitt inntrykk er at bilistene er mer opptatt av prikker jo flere de får. På landsbasis er det bilførere som er 35 år eller eldre som får flest prikker, sier politioverbetjenten.

Øystein Sunde var med i Broom Racing og fortalte om sine prikker - klikk her:

– Mange tror at vi har fotobokser og kontroller bare for å få inn penger, men det stemmer ikke. Fotoboksene blir satt opp der det er mange ulykker og laserkontroller holder vi stort sett der vi vet folk kjører for fort. Vi ser at farten blir redusert på disse stedene, og lavere fart gir færre ulykker, sier Brynildsen.

Denne tabellen viser prikkene fordelt på landets politidistrikter.
Denne tabellen viser prikkene fordelt på landets politidistrikter.