Dette bildet viser prostituerte før loven mot sexsalg trådte i kraft ved nyttår.  (Foto: TV 2)
Dette bildet viser prostituerte før loven mot sexsalg trådte i kraft ved nyttår. (Foto: TV 2)

- Sexlov har gjort det verre for de prostituerte

Det har blitt kjøpers marked etter at sexloven trådte i kraft ved nyttår.

Kjøp av sex ble forbudt fra nyttår. Det viktigste argumentet for loven var at de prostituerte skulle få det bedere. Men nå viser en fersk rapport fra Bergen at de prostituerte har det verre nå enn før loven kom.

De prostituerte i Oslo bekrefter at miljøet er tøffere og grovere nå enn tidligere.

Se i videovinduet over hva prostituerte «Kristin» kan fortelle om situasjonen.

Lederen for PRO-senteret i Oslo mener de prostituerte nå godtar kunder de ellers ville avvist fordi de ikke har tid til å vurdere kundene.

Bjørg Tørresdal stod i spissen for å innføre sexlova. Hun mener vi må leve med disse konsekvensene av loven.