I et intervju med TV 2 Nyhetene presenterer Høyre-lederen de ti første grepene hun vil gjøre hvis hun får nøklene til statsministerkontoret.

Skriv inn dine kommentarer til Høyres tiltak nederst.

1. Skjerpe opptakskravene på grunnskolelærerutdanningen til karakterene 4 i matematikk og norsk.

2. Fjerne bestemmelsen som pålegger kommunene å tilby frukt og grønt, og målet om gratis SFO. Pengene skal brukes på etter- og videreutdanning for lærere.

3. Opprette aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere.

4. Opprette et NAV-ombud som kan styrke brukernes stilling i møte med NAV.

5. Spadene skal i jorden straks på strekningene riksvei 75 Sokna, E18 gjennom Østfold, og E39 Os-Bergen – fullfinansiert med OPS.

6. Sette i gang arbeidet med dobbeltspor på jernbanen mellom Oslo og Ski som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt.

7. Kapasiteten i private sykehus tas i bruk med en gang. Er du godkjent for behandling, skal du straks kunne velge hvor du vil bli behandlet, og ikke vente på fristbrudd i det offentlige.

8. Kommunene skal få beholde deler av selskapsskatten, slik at det blir mer lønnsomt å være næringsvennlig kommune.

9. Én milliard kroner til rehabilitering de første to år. Deretter videre opptrapping.

10. Fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger.