sekretariatsleder Anneline Vingsgård ved Klageutvalget for offentlige anskaffelser, sier at stadig flere leverandører melder fra om kritikkverdige forhold i forbindelse med offentlige innkjøp. (Foto: TV 2)
sekretariatsleder Anneline Vingsgård ved Klageutvalget for offentlige anskaffelser, sier at stadig flere leverandører melder fra om kritikkverdige forhold i forbindelse med offentlige innkjøp. (Foto: TV 2)

Kommuner og offentlige etater sløser bort milliarder

Offentlige virksomheter sløser bort milliarder ved å hoppe over anbudsrunder.

Større offentlige innkjøp skal ut på anbud for å få lavest mulig pris. Likevel får leverandører oppdrag uten konkurranse. Selv ikke anbud med laveste pris blir valgt. Mange leverandører er redde for å klage for å havne på kant med det offentlige.

Legges ikke ut på anbud

- Vi opplever en store økning i ulovlige direkteanskaffelser der det offentlige ikke har lagt anskaffelsen ut på anbud, sier sekretariatsleder Anneline Vingsgård ved Klageutvalget for offentlige anskaffelser (KOFA).

Et annet alvorlig brudd på regelverket er å ikke velge anbudet med lavest pris, viser en gjennomgang TV 2 har gjort av saker som er behandlet i klageutvalget de siste årene.

Kjenner du til saker der det offentlige har betalt for mye for varer og tjenester? Vet du om saker der det offentlige handler hos faste leverandører uten å konkurrere på pris? Send epost reporter her.

Betalte titalls millioner for mye

NorEngros leverte i fjor anbud til Helse Stavanger. Store mengder medisinske engansgprodukter skulle leveres.

Men til tross for at de hadde den laveste prisen, ble konkurrenten valgt.

- Det går ikke an. Det jo faktisk offentlige midler vi snakker om, sier salgssjef Sven Inge Hæstad i NorEngros.

De klaget avgjørelsen inn for Klageutvalget for offentlige anskaffelser - og fikk medhold i juni.

Bakgrunnsmaterialet viser at anbudet som vant i gjennomsnitt var 373 prosent dyrere.

Den mest ekstreme forskjellen var på hele 823 prosent.

Det betyr at Stavanger universitetssykehuset har betalt mange titalls millioner for mye for samme type varer.

- I denne saken var det så tydelig at de hadde bestemt seg for en annen leverandør enn oss uansett, mener Hæstad.

- Tar kritikk til etterretning

Helse Stavanger vil ikke la seg intervjue av TV 2 om hvorfor de valgte det dyreste anbudet.

Informasjonsrådgiver Cathrine Andersen skriver i en epost:

«Helse Stavanger HF registrerer avgjørelsen fra KOFA og tar denne til etterretning. Vi tar selvkritikk på at vår evalueringsmal ikke ble funnet tilfredsstillende, og vi vil jobbe med å utbedre denne. Vi bestreber oss på å forholde oss til regelverket for offentlige anskaffelser.»

Flere klagesaker

Klagenemda har mottatt dobbelt så mange klagesaker som i 2007. Stadig flere leverandører tør melde fra om kritikkverdige forhold i forbindelse med offentlige innkjøp.

- Det skal være konkurranse og at leverandørene skal likebehandles. Prosessen skal gjennomføres på en objektiv måte, sier Anneline Vingsgård.

Klagenemda kan pålegge det offentlige å betale gebyr hvis saken er et alvorlig brudd på regelverket.