Det Panamaregistrete bulkskipet Full City gikk på grunn ved Såstein utenfor Langesund i Telemark, natt til fredag 31 juli.  (Foto: Gjersøe, Peder/SCANPIX)
Det Panamaregistrete bulkskipet Full City gikk på grunn ved Såstein utenfor Langesund i Telemark, natt til fredag 31 juli. (Foto: Gjersøe, Peder/SCANPIX)

Mot gigantisk forsikringsoppgjør

Det går mot et erstatningsoppgjør på flere hundre millioner kroner etter havariet og oljeutslippet ved Langesund.

De totale naturskadene og alt arbeidet vil koste dyrt. Oljen som lekker ut har nå spredt seg til stor deler av kysten rundt havaristen.

200 millioner kroner

– Det vi i Kystverket ber om nå er å be Regjeringen om å få mulighet til å overskride våre budsjetter, i prinsippet ber vi om et forskudd for å kunne finansiere aksjonen. Vi anslår at kostnadene kan komme opp mot 200 millioner kroner om en ser på de aksjonene vi har hatt på Vestlandet tidligere, opplyser Kirsti Slotsvik, direktør i Kystverket til TV 2 Nyhetene.

En stadig større del av kystområdene rundt Langesund og sørover tilgrises nå av olje. Og arbeidet med å rydde i ettertid kan bli svært tidkrevende og omfattende. Forsikringseksperter TV 2 har snakket med antyder at et forsikringsoppgjør kan komme på flere hundre millioner kroner.

Hindre ytterligere forurensing

– Et worst case scenario er at enda mer olje slipper ut enn til nå. Det var anslagsvis 1100 tonn olje om bord, hvis alt går ut så har vi et mye større søl og en mye mer alvorlig situasjonen enn det vi har nå. Derfor er fokuset vårt nå å hindre ytterligere forurensing fra havaristen, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket.

Olje som er lekket ut fra havarerte "Full City" har beveget seg raskt både, sørover og nordover. På kort tid frykter miljøvernere at store deler av skjærgården i området kan være tilgriset av olje, som i kveld strekker seg over en distanse på over 50 kilometer, mellom Kragerø og Larvik.

Det er antydet at mer enn 200 tonn olje, kan ha sluppet ut. Det er vanskelig å si eksakt om hvor mye olje som er igjen i båten. Miljøorganisasjonene er kritisk til oljevernberedskapen og frykter konsekvensene av oljeskadene som kan kreve omfattende arbeid i lang tid.

Oljevernaksjonen som ble satt i gang etter «Server»-forliset i Hordaland i 2007 er den mest kostbare i Norge noen gang, nærmere 250 millioner kroner. Opp mot 8000 sjøfugl kan ha mistet livet. Rocknes ulykken noen år tidligere førte også til et saftig forsikringsoppgjør. På grunn av internasjonale regler og øvre tak på utbetaling etter skade, risikere staten risikerer å ikke få dekket alle kostnadene;

Lange prossesser

– Dette er lange prosesser der rettsapparatet er inne, forklarer Slotsvik til TV 2 Nyhetene. Hun oppgir at Kystverket nå ber staten forskuttere utgifter som går til dekking av alle former for offentlige og private kostnader for å dekke kostnader. Også skader som kommer som en konsekvens av ulykken, skal dekkes.

Lørdag kveld melder Kystverkets overvåkingsfly at et oljeflak nå befinner seg sør for Jomfruland. Vinden er for øyeblikket for sterk til at det går an å aksjonere mot flaket.