Oljeutslippet er krise for sjøfuglene.  (Foto: Foto: Åsmund Isaksen / SCANPIX)
Oljeutslippet er krise for sjøfuglene. (Foto: Foto: Åsmund Isaksen / SCANPIX)

– Kan ta måneder å rydde opp oljesølet

Oljesølet har spredd seg fra Langesund og til Larvik, opplyser Kystverket.

– Dette er en svært alvorlig situasjon, kan ta uker og måneder før vi får ryddet opp alt, Rune Bergstrøm, fungerende beredskapsdirektør i Kystverket til TV 2 Nyhetene.

Kystverket har sendt ut alt av tilgjengelige ressurser, både skip, mannskap og frivillige.

Jobber med å begrense skadene

Kystverket jobber nå med å begrense omfanget av oljesølet, men det er vanskelig arbeid fordi man ikke vet hvor mye olje som har lekket ut.

Det legges lenser rundt skipet for å unngå at sølet skal spre seg. Der oljen har gått til land har man lagt ut lenser for å kunne pumpe opp oljen.

Må skrape ren hver enkelt stein

– Alt av det vi ser her taler for at dette er tung bunkersolje, altså den billige, grisete sorten bunkersolje som bør bli forbudt på skip, sier Generalsekretær i WWF, Rasmus Hansson til TV 2 Nyhetskanalen.

Olje1OK (Foto: Leserbilde)
Olje1OK (Foto: Leserbilde)
– Når den lekker ut, så levrer den seg ganske fort til å bli en slags tjære, forteller han.

– Dette er en velling som består av en blanding av tjære og vann, det er en porøs og svampaktig og utrolig klissete blanding, og den må bokstavelig talt skrapes av hver eneste stein på kysten som blir forurenset, sier Hansson.

- Vi har å gjøre med en dobbel Server-ulykke.

– Dette er altså en svært alvorlig situasjon. Etter Server-ulykken i 2007 omkom over 8000 sjøfugl og oljevernaksjonen i etterkant pågikk i godt opp mot et år. Her har vi altså 1120 tonn tung bunkersolje som vil gjøre stor skade på dyr og natur, forteller Nina Jensen i WWF til TV 2.

-Det er all grunn til å fryte at konsekvensene av ulykken vil bli mye større enn etter Server-ulykken. Ulykken skjer i et område med naturreservat, fuglereservat spesifikt med hekkeplass for mange viktige sjøfugl.

- Det er allerede funnet døde erfugl i området, og det er vel bare et tidsspørsmål før en betydelig mende av fuglene i området vil bli berørt.

Har visst om dårlig beredskap

– Dette burde jo være et alvorlig signal til politikerne, og jeg ber dem herved svare på følgende: Hvordan skal de klare å hanskes med et tilsvarende utslipp på Finnmarkskysten eller lenger nord, hvor været er enda verre enn på Telemarkskysten, og hvor man også har fantastiske naturverdier, mener Jensen.

WWF mener en bør unngå kystnær oljetransport og produksjon.

- Politikerne må på banen å bevilge mer penger. Kystverket har ved flere anledninger påpekt behovet de har. Det har vært et hastebehov på 350 millioner kroner for å oppgradere slepebåtberedskapen, og rundt 150 mill for å oppgradere oljeverndepoene, men fremdeles så gjenstår altså dette.

- Nå må det handling til.