I løpet av fire år har minst 18 ledere ved Akershus universitetssykehus sluttet.  (Foto: TV 2)
I løpet av fire år har minst 18 ledere ved Akershus universitetssykehus sluttet. (Foto: TV 2)

– En trakasserende og helsefarlig sjef

I løpet av fire år har minst 18 ledere ved Akershus universitetssykehus sluttet. Nå har styret iverksatt granskning av direktør Erik Normann.

Det nye Akershus universitetssykehus i Lørenskog ble åpnet i fjor høst. Men i flere år har sykehuset slitt med store konflikter i ledelsen. Siden 2005 har minst 18 av topplederne under direktør Erik Normann sluttet.

– Trakasserende og helsefarlig

Tidligere kommunikasjonssjef Frode Jahren sluttet på dagen et halvt år etter at Normann kom til Ahus.

– Jeg opplevde at han var etter meg hele tida. Det var ikke mulig å finne ro eller trygghet i arbeidssituasjonen. Jeg opplevde at han var en trakasserende og helsefarlig sjef, sier han til TV 2 Nyhetene.

Styret skal granske

Nå vil styret granske Normann.

– Ti ledere som har sluttet skal ha forklart til VG at de sluttet på grunn av Erik Normanns lederstil. Enkelte signaler har også kommet til meg. Når dette kommer opp til styret slik, er det nødvendig for styret å finne ut hva dette kan være, sier styreleder Peder Olsen, til TV 2 Nyhetene.

Frode Jahren er glad for granskningen, men overrasket over at det er styret selv som skal gjøre jobben.

– Jeg er ikke overrasket over at styret vil granske dette. Men jeg er litt overrasket over at de velger en intern granskning som jeg mener er veldig problematisk. Her skal de inn å se på atferd og bruke kvalitative metoder for å se på psykososiale relasjoner. Og så har det å gjøre med kildenes trygghet å gjøre. De må være sikre på at informasjonen de gir til dette utvalget ikke senere vil påvirke arbeidsforholdet deres, sier Jahren.

Styrelederen ønsker ikke å ta stilling til om det er behov for ekstern granskning.

– Det er helt unaturlig å gjøre noen betraktninger om dette. Styrets jobb er å sørge for at ledelsen ved Ahus fungerer så godt som mulig, at arbeidet i ledergruppen fungerer så godt som mulig. Hvis det er nødvendig å gjøre noen justeringer for å få det til, vil vi vurdere det, sier Olsen.

Frode Jahren tror det blir vanskelig å få ro ved Ahus så lenge Erik Normann er direktør.

– Jeg har vanskelig for å se det. Jeg skal ikke trekke noen konklusjoner her, men vi trenger en ekstern gransking av alle disse forholdene og påstandene som har kommet fram, sier han.

– Kjenner seg ikke igjen

Erik Normann kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen som en trakasserende og helsefarlig sjef.

– Det er en beskrivelse jeg aldri har fått tidligere, og det kjenner jeg meg ikke igjen i. Jeg har aldri hatt noe sykefravær av betydning i ledergruppene mine, og dette kjenner meg ikke igjen i. Men det er krevende å være leder, sier Erik Normann til TV 2 Nyhetene.

(Artikkelen fortsetter under videovinduet)

330159

– 18 ledere har sluttet under din ledelse. Hva slags leder er du?

– Jeg er en leder som er ambisiøs. Jeg har fått noen oppdrag som vi skal utføre. Jeg er veldig opptatt av å sikre god pasientbehandling. et har jo vært en målsetting å opprettholde naturligvis, samtidig som vi har hatt en svært krevende prosess med å realisere, reorganisere og flytte inn i et nytt sykehus.

– Men hvorfor har disse 18 sluttet da?

– Nei, det er ulike grunner til at ledere slutter.

– Men du har ingen skyld i det?

– Det skal ikke jeg si at ikke jeg også har ansvar i en sånn prosess. Men det er altså ulike grunner til at ledere slutter, og dersom det kommer kritikk mot meg så tar jeg selvfølgelig den meget alvorlig.

– Betyr det at du er villig til å gå dersom styret kommer med krass kritikk?

– Det er vel ikke noen problemstilling akkurat nå, men det skal gjennomføres en undersøkelse og det har jeg ingen problemer med at blir gjort, sier Normann.