fengselkrim_680 (Foto: TV 2)
fengselkrim_680 (Foto: TV 2)

Kriminelle utlendinger skal isoleres bedre

Justisministeren erkjenner at for mange utlendinger soner i Norge.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En mann fra Bergen og en mann fra Litauen soner begge lange dommer for narkotikaforbrytelser, og mens de har sonet i fengsel har de skaffet kilovis med amfetamin til Bergen.

Narkobutikk bak murene

Begge to får nye lange dommer, og det er skjerpende at forholdene er begått under soning, heter det i dommen. Kriminelle utlendinger har i mange tilfeller organisert ny kriminalitet innenfra murene i norske fengsel. Og klart å etablere nye nettverk, sammen med norske kriminelle.

- Vi har flere eksempler hvor personer er blitt tatt for straffbare handlinger i Norge hvor de har fått dom og soner og at vi vet at de har hatt kontakt med nordmenn under soning og gjerne også på utsiden, og at de har da planlagt og i hvert fall begått i ettertid nye straffbare forhold sammen med nordmenn, det har vi flere eksempler på, sier politiadvokat Liv Karlsen ved Hordaland politidistrikt til TV 2 Nyhetene.

Skuffet justisminister

TV 2 fortalte tirsdag at antallet utenlandske kriminelle er tredoblet i norske fengsel på ti år. Justisminister Knut Storberget, som senest onsdag var i samtaler med de rumenske ambassadøren om problemet, innrømmer at man i for liten grad har lykkes i å få overført fanger til soning i hjemlandet:

- Den største ufordringen er at folk sitter her og planlegger ny kriminalitet, og at de ikke blir rehabilitert. Og det vanskelige med å få til soningsoverføring er jo selvfølgelig at de landene de kommer fra ikke vil ta i mot disse. Det er også en utfordring at mange av dommene er korte slik at man soner ferdig før byråkratiet i de respektive land er ferdig med saksbehandlingen, sier justisminister Knut Storberget til TV 2 Nyhetene.

På spørsmål om større grad av skjerming av utenlandske kriminelle er påkrevet for blant annet å hindre verving av norske kriminelle, er opposisjonen krystallklar. Partiene Frp og Høyre påpeker at man bør vurdere strengere isoleringstiltak overfor den hardeste kjernene av utenlandske kriminelle. Både for å forebygge ny kriminalitet og forhindre at de knytter kontakt med norske innsatte.

Aktuelt å skille innsatte

- Det planlegges ny kriminalitet i norske fengsler, ofte mellom norske og utenlandske kriminelle. Er det aktuelt å skille disse gruppene?

- Ja det er det. Det er derfor vi nå jobber individuelt overfor hver innsatt som kommer i fra utlandet for å se på hvordan denne plasseres. Særlig opp mot norske borgere, men også opp mot andre utlendinger slik at man ikke sitter i en nærmest organisert gruppe og planlegger ny kriminalitet. Så det å ha avskilte enheter, det vil absolutt bli vurdert, sier Storberget til TV 2 Nyhetene.

Fengslene i mange land er stappfulle. Disse koster det norske fengsel og rettsvesen millioner av kroner hvert år.

- Hvorfor vil ikke andre land ta i mot sine egne kriminelle landsmenn?

- Fulle fengsler og vi snakker om en massiv fangebefolkning, særlig i Baltikum, men også i de tidligere østblokk-landene. De har mer nok med å håndtere sine egne, men det betyr ikke at vi ikke må glippe på dette og det er veldig viktig nå at Norge ikke blir et utenfor-land, og at vi blir stående utenfor EU samarbeid.

Vil sponse fengselsdrift i utlandet

- Er det aktuelt å gå inn å finansiere fengsel i utlandet?

- Ja. Vi har jo sagt at vi er med på mange kreative tanker for å få dette til. Vi forsøker å få til bilaterale kontakter, det har hjulpet oss i Polen, Litauen, og vi har nå hatt møte med ambassadøren fra Romania, samtidig som vi også bistår i kriminalomsorgen for å få bedre og mer effektiv kriminalomsorg i disse landene. Og det er noe vi vil fortsette med.