FengselOK
FengselOK

Utenlandske kriminelle fyller fengslene

På ti år er antall utenlandske kriminelle i norske fengsel tredoblet.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fengslene har ikke ressurser til å ivareta sikkerheten. Og til tross for lovnader om at flere utlendinger skal overføres til soning i eget hjemland, har kun et fåtall blitt overført de siste fire årene.

Lokkes av åpne grenser og rikdom

Kosovoalbanske Musli Bahtjaraj soner for tiden en streng narkodom ved Bergen fengsel. Han representerer en gruppe innsatte som har økt kraftig i omfang de siste årene – og som har funnet Norge som et attraktivt land å operere i:

– Åpne grenser og et rikt land lokker mange til Norge. Og soningsforholdene her er ikke å klage på, sier tobarnsfaren til TV 2 Nyhetene.

Han soner en dom på 14 år for alvorlig narkotikakriminalitet.

Da TV 2 var på plass ved Bergen fengsel mandag ettermiddag, var det 60 utenlandske av i alt 195, bak fengselsmuren.

Tredobling av innsatte

På ti år har det vært bortimot en tredobling av utenlandske innsatte i norske fengsel. Det viser ferske tall TV 2 Nyhetene har innhentet. Fra 783 utenlandske nyinnsettelser i 1998 til nøyaktig 2.300 utenlandske innsatte i 2008, viser med all tydelighet alvoret.

Et dilemma er at det i dag soner personer fra en rekke land som gjør kommunikasjon og ikke minst kontroll/overvåking, nærmest umulig. Språkproblemer gjør det vanskelig å luke ut de som fortsatt har kriminelle hensikter, også når de sitter bak murene. Et sikkerhetsmessig dilemma for fengsler med knappe ressurser:

– Det viktigste for oss her blir selvfølgelig å avdekke hvem disse er, og prøve å sørge for at disse ikke er med og utvider nettverket sitt og påvirker andre domfelte mens de er her. Og det er klart når denne gruppen blir større så blir et mer uoversiktlig for oss å finne ut hvem vi skal være på vakt mot, sier Trond Kallekleiv, fungerende direktør ved Bergen fengsel.

– Vanskeligere å rehabilitere fangene

Han påpeker at det også tar svært lang tid å få avklart hvor de utenlandske skal sone, om de blir utlevert og eventuelt når dette skjer. Dette er ikke ideelt, verken for ansatte eller innsatte.

– Hva er utfordringen med tanke på utviklingen?

– Det er klart at når vi får en så stor gruppe, og det har økt ganske mye de siste årene, så gir oss merarbeid i forhold til at ting er uavklart. Mange av disse skal tilbake til hjemlandet sitt, men vi vet ikke når. Det blir derfor vanskeligere å jobbe med rehabilitering her. Så det er klart at flere av disse som vi ikke vet så mye om selvfølgelig gir oss et merarbeid. Og vi bruker enormt med ressurser på tolker, både for å overhøre telefonsamtaler, lese brev og i daglig kommunikasjon, sier Kallekleiv.

Flykter fra fattigdom

Når Batjaraj slipper etter å ha sonet en dom på 14 år, så ønsker han å starte et lovlydig liv. Som tobarnsfaren sier; han må nullstille seg og begynne på bunn. Vi vil gjerne vite hvorfor Batjaraj mener så mange kriminelle utlendinger oppsøker Norge:

– De åpne grensene er viktig og det er lett å tjene penger her i Norge. Mange kommer fra fattige land, sier han og ramser opp Bulgaria, Romania, Polen og Baltikum som eksempler.

Utenlandske kriminelle har herjet i Norge de siste årene. Sjokkbrekk i boliger og butikker, omfattende narkotikakriminalitet, kortsvindel, vold og grove tyverier er stikkord. Politiet jobber på spreng og melder om et rekordstort innslag av utenlandske kriminelle.

Få er soningsoverført

Justisminister Knut Storberget har gått høyt ut og påpekt at langt flere skal sone i eget hjemland. Men resultatet så langt er sørgelige: Tungt byråkrati, flere som nekter å la seg utlevere, land som har fulle fengsler og et tregt system her i landet, bremser kraftig opp. Tall TV 2 har innhentet viser at det på tre år og halvt år, fram til i dag, i snitt kun har vært overført 15 utlendinger, til soning utenfor Norden hvert år.

Opposisjonen steiler

Justispolitikerne Jan Arild Ellingsen (Frp) og Andre Oktay Dahl (H) mener Regjeringen har sviktet. Begge gir klart uttrykk for at både regjering og Stortinget har en omfattende jobb foran seg i forsøket på å få flere soningsoverført til egne hjemland.

For få dager siden satt det 911 utenlandske statsborgere i norske fengsler. Dette utgjør i øyeblikket 28 prosenter av alle innsatte.

– For 20 år siden så var det 2–3 utenlandske innsatte i det gamle fengselet i Bergen. Og i dag så snakker vi om en ca. 60 personer, bare innfor muren i Bergen fengsel. Skal vi lykkes med å gjøre en god jobb, så trenger både vi og domstolene sårt mer ressurser, sier Per Thormodsen, fungerende inspektør i Bergen fengsel.