skoledebatt2_1024
skoledebatt2_1024

SV og Høyre i full krangel på direkten

Det kokte i studio under debatt om Høyres omstridte forslag om ferdighetsknapper i skolen.

Beskyldningene haglet da Lena Jensen (SV) og Torbjørn Røe Isaksen (H) møttes til debatt i TV 2 Nyhetskanalen tirsdag morgen. Det startet med diskusjon rundt belønningsforslagene fra Høyre, men utviklet seg til angrep på motpartens skolepolitikk.

Nyhetsankerne måtte flere ganger bryte inn fordi de to snakket i munnen på hverandre.

Se video:

Hederslister

Etter massiv kritikk av Høyres skoleforslag om ulike former for belønning av de flinkeste elevene, trekker partiet nå sentrale deler av det opprinnelige forslaget tilbake, skriver Aftenposten tirsdag. Erna Solberg sier det ikke blir aktuelt å innføre offentlige rangeringsordninger over skoleelever, eller å innføre pålegg om utdeling av gull, sølv-og bronseknapper.

Solberg sier hun oppfatter forslaget om hederslister som en liste der de beste elevene trekkes fram, uten at de rangeres.

Politisk redaktør i TV 2, Stein Kåre Kristiansen, mener Høyre bør konsentere seg om å treffe ballen, og være sikker på at de utspillene de kommer med fungerer etter hensikten.

- Skolepolitikk skulle vært et satsingsområde for Høyre i valgkampen, men har kommet veldig skjeivt ut, sier han til TV 2 Nyhetskanalen tirsdag formiddag.

SV gir Høyre stryk

- Det Erna Solberg gjør, er jo nettopp å påpeke det som er vår intensjon fra første stund: Det har ikke stått noe om rangering i forslagene våre. Dette handler om kunnskap i skolen, og om å ha belønningsordninger der man belønner faglige prestasjoner, sier Torbjørn Røe Isaksen (H) til TV 2 Nyhetskanalen.

Det ser nesten ut som Høyre har fremmet dette forslaget for å fortelle løgn og usannheter om SVs utdanningspolitikk. - Lena Jensen (SV) - For eksempel ferdighetsknapper i blant annet matte og norsk etter mønster fra svømmeknappen, og økt bruk av konkurranser mellom skolene.

Fordi han tror mange som er flinke på skolen skammer seg over at de er flinke, og opplever å bli ertet og ledd av, håper han forslaget kan være med på å skape en skolekultur der det er positivt å vise at man kan noe.

Lena Jensen på sin side gir karakteren stryk til Høyres forslag.

- Vi vet at dette ikke fungerer for å gjøre elevene bedre. Vi vet både fra erfaring og fra forskning at dette ikke er smart for å skape gode elever. Det SV vil er å få flere gode, kvalifiserte lærere inn i skolen, sier hun.

- Løgn og usannheter

Hun peker på at SV i denne regjeringsperioden har fått inn 4.000 flere lærere i skolen. Med referanse til Utdanningsforbundet hevder Isaksen imidlertid at hvis man trekker fra dem som slutter, så er det blitt åtte flere lærere.

- Dette er ikke korrekte tall..., begynner Jensen.

- SV sier alltid at dette ikke er korrekte tall, svarer Isaksen, og fortsetter:

- Problemet med SV i kunnskapspolitikken er at de alltid kommer diltende etter. For noen år siden foreslo Høyre et klart karakterkrav i matte, norsk og engelsk for å komme inn på lærerskolen. Da ble SV i fyr og flamme, og mente at med slike krav ville ingen søke seg til lærerutdanningen. I dag har vi det sånn at SV forvalter ordningen, men de gjør det med null entusiasme. De har for lengst mistet initiativet i skolepolitikken.

Utspillet får Jensen til å henvende seg til ankerne.

- Programleder, det ser nesten ut som Høyre har fremmet dette forslaget for å fortelle løgn og usannheter om SVs utdanningspolitikk.

- Nok kompetente lærere

Selv om hun er enig i at skolen må ta vare på de flinkere elevene, mener hun at dette ikke løses ved å skape en skole som bryter ned selvtilliten og motivasjonen til dem som sliter faglig.

Nå må du gi deg. Det kunnskapsløftet som dere sitter og gjennomfører nå, er det jo Høyre som har initiert i regjering. -Torbjørn Røe Isaksen (H) - Løsningen er å ha nok kompetente lærere som både kan følge opp elevene som sliter, og de som trenger ekstra utfordringer. Vi har blant annet innført et etterutdanningssystem for lærere der de kan ta lengre kurs enn tidligere, som de kan kvalifisere seg innenfor. Samtidig har vi fått til en ny rektorutdanning fra høsten av, for dem som ønsker seg faglig påfyll og kompetanse for å være gode skoleledere, sier Jensen.

Hun mener Høyres forslag vil gå imot det som SV har fått til i skolen.

- Nå må du gi deg. Det kunnskapsløftet som dere sitter og gjennomfører nå, er det jo Høyre som har initiert i regjering, utbryter Isaksen.

stein_kaare_kristiansen (Foto: TV 2)
stein_kaare_kristiansen (Foto: TV 2)

- Høyre har klusset det til

Stein Kåre Kristiansen mener Høyre har klusset det til innenfor utdanningspolitikken, der de vanligvis står sterkt.

- Det som i begynnelsen så ut til å være et absurd forslag om å innføre gull, sølv – og bronsemerker i klasserommet, viser seg nå å være et forslag om ferdighetsmerking. Det er langt mindre drastisk, men det som er i det opprinnelige forslaget er å offentliggjøre navn på de flinkeste elevene i klasserommene, og det er langt på vei en rangering, mener han.