Dette er stikk i strid med hva man hittil har trodd, nemlig at sørlys og nordlys nødvendigvis er speilbilder av hverandre.

I siste nummer av det vitenskapelige tidsskriftet Nature presenterer norske forskere ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen bevis for at nordlys og sørlys kan se helt forskjellig ut.

Vanskelig å sammenlikne

- Jeg har jobbet med dette prosjektet det siste året, mens professor Nikolai Østgaard har drevet relaterte studier i flere år. Vi har sammenliknet resultater fra den nordlige og sørlige halvkule fra to satellitter, forteller doktorgradsstipediat Karl Magnus Laundal til tv2nyhetene.no.

Det har ikke vært lett å samle materiale, fordi satelitter sjelden observerer mer enn én halvkule.

Nordlys dannes som følge av kollisjoner mellom atmosfæren og elektrisk ladete partikler som strømmer ned langs jordens magnetiske feltlinjer.

nordsor (Foto: UIB)

Forskjellig solbelysning

Ifølge Laundal er nordlyset og sørlyset stort sett er speilvendte, men resultatene fra undersøkelsene viser at det ikke alltid er tilfelle.

- Vi tror forklaringen kan være at forskjeller i solbelysning fører til elektriske strømmer langs magnetfeltlinjene mellom de to halvkulene. Dette kan være forklaringen på at nordlyset og sørlyset ikke er identisk, sier Laundal.

Han forklarer at det kan gå elektriske strømmer fra den ene halvkulen ut i rommet, og tilbake på den andre halvkulen. Dette er strømmer som ikke er observert tidligere, og som forskerne mener kan ha innvirkning på nordlys og sørlys.

LES MER OM FORSKNINGSPROSJEKTET HER