Et amerikansk reportasjeteam har jaktet på terrorister.
Et amerikansk reportasjeteam har jaktet på terrorister.

TV 2 viser kontroversielt Krekar-program

TV 2 har satt opp det amerikanske reportasjeprogrammet ”Oppdrag Mulla Krekar” torsdag 23. juli klokken 21.45.

Førstkommende mandag viser den amerikanske tv-kanalen NBC første del av serien ”The Wanted”, en reportasjeserie som retter søkelyset mot personer som mistenkes for å stå bak terroraksjoner og krigsforbrytelser, men som lever i frihet i vesten.

I det første programmet rettes søkelyset mot Norge og Mulla Krekar. Krekar er grunnlegger og lederen av terrorgruppen Ansar Al Islam, som mistenkes for å stå bak selvmordsaksjoner mot amerikanske soldater i Irak.

TV 2 har sikret seg rettighetene til programmet, og vil vise det torsdag 23. juli klokken 21.45.

- ”The Wanted” handler om å søke rettferdighet for ofrene for terrorisme og overgrep. Vi håper den vil starte en viktig dialog om krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, og den likegyldigheten og politiske kynismen som forhindrer at terrorister blir stilt til ansvar for sine handlinger, sier den tidligere etterretningsoffiseren David Crane, som er en av terrorjegerne i programmet.

Informasjonssjef i TV 2, Marianne Røiseland, er fornøyd med at TV 2 skal vise det amerikanske Krekar-programmet.

- NBC har laget et program om Norge og Krekar-saken som er tilpasset det amerikanske markedet, med alt det fører med seg av tabloide vinklinger, høyt tempo og action. Programmets fremstilling av norsk virkelighet kan nok komme til å oppleves en smule fremmed for norske tv-seere. Men Krekar-saken har så stor politisk interesse for Norge, både nasjonalt og internasjonalt, at det er svært interessant for et norsk publikum å se hvordan den blir presentert for millioner av amerikanske tv-seere, sier Marianne Røiseland.

For mer informasjon:
Marianne Røiseland, informasjonssjef, tlf: 951 16 078.