Størrelsen teller. Sei fanget sør for 62° N må være over 40 centimeter, hvis ikke må du kaste den uti etter nyttår.  (Foto: Torbjørn Fardal/TV 2)
Størrelsen teller. Sei fanget sør for 62° N må være over 40 centimeter, hvis ikke må du kaste den uti etter nyttår. (Foto: Torbjørn Fardal/TV 2)

Joda, størrelsen teller

Snart bryter du loven hvis du tar i land for liten fisk.

Det heter seg vel at størrelsen ikke teller, men nå gjør det faktisk det med et nytt regelverk fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Minstemål på fisk har til nå kun gjeldt for yrkesfiskere. Fra januar neste år gjelder det alle; både fritids- og turistfiskere.

For eksempel må en en torsk fisket i sør-Norge være 40 centimeter. Mens en krabbe må være mer enn 13 centimeter.

(Se hele oversikten på bunnen av artikkelen)

- Da blir det lite fisk

Når TV 2 spør helt vanlige fiskere er reaksjonene ulike.

Terje Bjaanes, fra Holmedal, fisker ofte torsk og småsei. Når han ser listen over minstemålene stusser han litt på enkelte av fiskeartene:

- Torsken den kan være 40 centimeter, og det er jo en ganske stor torsk, er ikke det 2-3 kilo? Det er jo god mat i den, sier han og konstaterer:

bjaanes  (Foto: TV 2)
bjaanes (Foto: TV 2)

- Det blir lite kokefisk hvis en skal komme hjem med bare det som står her på denne listen. En finner vi mye bra mat i fisk som er mindre enn dette.

- Forstår du at det er for å bevare fiskestanden - at det er et overordnet mål for dette?

- Ja, det forstår jeg jo. Men jeg tror ikke det er på dette planet en ordner opp i de økologiske utfordingene. Det ligger på et mye høyere plan enn at man forhindrer sportsfiskere i å fiske. Ikke minst barn som har stor gleder av å være ute i det fri.

- Helt greit

Kjell Iversen er på tur fra Møre nedover Vestlandskysten. Han fisker til eget bruk, og synes det er helt greit med et regelverk.

- Ja, visst de er for små er det helt greit å kaste de uti igjen.

iversen  (Foto: TV 2)
iversen (Foto: TV 2)

Kona Alvhild legger til:

- Jeg fisker bare stor fisk jeg, sier hun og smiler.

- Må ta ansvar

Minstemålene skal hindre fiske av umoden fisk. Flere steder står fritids- og turistfiske for størstedelen av fangsten av enkelte arter.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen,Ap, mener det er viktig at alle er med på å ta vare på ressursene i havet, som nå er under press.

- Regelverket er for å ta vare på fisken for fremtiden. Vi ser at spesielt kysttorsken er i dårlig forfatning mange steder, spesielt i sør, og da er det viktig at vi lar den lille fisken vokse opp så den får gyte og bli flere, sier Pedersen til TV 2.

- Yrkesfiskerne har måttet forholde seg til minstemål i mange år, og da synes vi det er viktig at dette innføres også for fritidsfiskere. For mange steder, spesielt i Sør-Norge fisker fritidsfiskere mer enn yrkesfiskerene.

Alle som fisker i sjøen må fra 1. januar 2010 overholde minstemålsreglene. Pedersen håper mange allerede nå tar ansvar:

– Selv om reglene gjelder først fra nyttår vil jeg nå på det sterkeste appellere til folks fornuft og ansvarsfølelse, og oppfordre alle til å sette for liten fisk ut i havet igjen. Dette vil på sikt komme alle som fisker i sjøen til gode, sier Helga Pedersen

Regelverket får blandet mottakelse.

- Jeg synes de virker kunstig overfor fritidsfiskere, og det tar nok gleden fra en del fra små barn som står en del langs nes og fisker. Det burde ikke være forbudt for dem, mener Terje Bjaanes.

- Ikke noen virkning

TV 2 treffer Arne Johnsen fra Mosterhavn midt på byfjorden utenfor Bergen. Han mener det er greit å la enkelte fisk gå når de er for liten, men er skeptisk til om regelverket har noen hensikt.

- Jeg tror ikke det har noen virkning. Jeg tror ikke folk bryr seg om noe sånt.

johnsen (Foto: TV 2)
johnsen (Foto: TV 2)

- Kan det endre holdninger hos folk?

- Det kan jo hende, men jeg vet ikke. Jeg tror ikke det det personlig. Det er opp til hver enkelt å bry seg. Det har jeg jo faktisk sett på ferien, du får jo individ som du egentlig ikke har lov til å fiske. Folk bryr seg ikke. Det har vi sett masse eksempler på.

- Tror folk aksepterer

Kåre Gåsvær er fra Sogn men bor i Sverige. Han håper folk tar ansvar.

- Jeg håper det. Kanskje ikke i begynnelsen. Men jeg tror folk aksepterer det.

gåsvær (Foto: TV 2)
gåsvær (Foto: TV 2)

Han forklarer at i nabolandet er det mer bevissthet rundt bærekraftig fiske.

- I Sverige er det jo slik at det får man jo nesten ikke spsie torsk, fordi det er så dårlig med torsk i Østersjøen,

Hva mener du? Si din mening i debattfeltet under.

Her er de nye forskriftene for minstemål *

Kveite 60 cm
Torsk
a) nord for 64° N 47 cm
b) sør for 64° N 40 cm
Hyse
a) nord for 64° N 44 cm
b) sør for 64° N 31 cm
Lysing 30 cm
Rødspette
a) i området beskrevet i § 3 nr. 1, 2 og 3 (utenom Skagerrak) 29 cm
b) i Skagerrak beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak) 27 cm
Mareflyndre 28 cm
Sandflyndre 23 cm
Lomre 25 cm
Tunge 24 cm
Piggvar 30 cm
Slettvar 30 cm
Glassvar 25 cm
Hvitting 32 cm
Skrubbe 20 cm
Ål
a) Gulål 40 cm
b) Blankål 37 cm
Sei
a) nord for 62° N 45 cm
b) sør for 62° N 40 cm
c) For fisket etter sei med not gjelder følgende minstemål:
i området nord for Lofotodden sørligste punkt og derfra i rettvisende peiling vest, Lofotens innerside og videre innover til bunnen av Ofotfjorden med tilstøtende fjordarmer. 42 cm
I åpne sund på Lofotens innerside og i Ofotfjorden begrenses området av følgende linjer:
Sundstraumen ved Sund lykt i rettvisende vest, Nappstraumen ved Grænvika lykt i rettvisende vest, Gimsøystraumen ved Ryngvær nordre lykt i rettvisende vest, Raftsundet ved Digermulen lykt i rettvisende vest, Tjeldsundet ved Lødingen lykt i rettvisende øst og Ramsundet ved Ramnesodden i rettvisende vest
Mellom Lofotodden som beskrevet ovenfor og 62° N 40 cm
I området mellom 66° 33 ' N og 62° N 35 cm
Fiskeridirektoratet kan bestemme at minstemålet på 35 cm ikke lenger skal gjelde når det i dette området er beregnet oppfisket 3 000 tonn sei under 40 cm i det enkelte reguleringsår.
Sør for 62° N innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene 32 cm
Pigghå 70 cm
Blåkveite 45 cm
Breiflabb i garnfiske 60 cm
Vanlig uer (Sebastes marinus) 32 cm
Sild fisket i området beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak), unntatt norsk fjordsild fisket innenfor 2 nautiske mil fra grunnlinjene 18 cm
Nordsjøsild 20 cm
Norsk vårgytende sild 25 cm
Trondheimsfjordsild 23 cm
Lodde
a) Nord for 62° N 11 cm
b) I fiskerisonen ved Jan Mayen 12 cm
Reker 6 cm
Sjøkreps 13 cm
Krabbe 13 cm
Krabbe på kyststrekningen Rogaland mot grensen til Sverige 11 cm
Haneskjell i Nordland, Troms og Finnmark fylker 6,5 cm
Hummer 25 cm
Kongekrabbe 13,7 cm
Stort kamskjell 10 cm

* Kilde: Lovdata og Kyst- og fiskeridepartementet.

(Minstemålene baserer seg på forskriften for yrkesfiskerne. Ett unntak er likevel makrell, der det ikke et noe minstemål for fisk tatt med krok)