norgesreklame (Foto: TV 2)
norgesreklame (Foto: TV 2)

Sa nei til «60 minutes» med norgesreklame

Dovrefjellrådet nektet amerikanske «60 Minutes» å lande med helikopter i Romsdalsfjella.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den amerikanske fjernsynsstasjonen CBS søkte om å få lande med helikopter på Hårstadnebba og Langrabbpiggen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Men Dovrefjellrådets sekretariatsleder Carl S. Bjurstedt avslo søknaden fra programmet med 20 millioner seere i USA.

Avslag fra Dovrefjell

«Det er bare vitenskapelige undersøkelser, tiltak av vesentlig nasjonal samfunnsmessig interesse, når formålet med fredningen krever det, eller i andre tilfeller når tiltaket ikke strider med verneformålet, at det kan gis dispensasjon», skriver Bjurstedt ifølge lokalavisen Driva.

Etter avslaget fra Dovrefjellrådet, vendte «60 Minutes» nesen mot Romsdalsalpene. Der filmet amerikanerne i mer enn en uke.

Programleder var vilt begeistret

Programleder Steve Kroft ble vilt begeistret for den norske naturen:

- Jeg var ikke forberedt på naturens skjønnhet og stillheten her, og vennligheten til folk, sa han til TV 2s reporter Arill Riise.

Dette er norgesreklame som vil bli vist i USA i august/september, som Dovrefjellrådet takket nei til.

Se video her 327373

Omstridt blant lokalbefolkningen

Nå hagler kommentarene i lokavisen; flere mener et titalls helikopterlandinger vil slite mindre på nasjonalparken enn alle fotturistene.

- Den mengde fotturisme/topptur arrangement som bedrives i dette området gir større «skade» en hva nevnte helikopter med sine to meier medfører, skriver Ole E.

- Jeg skulle mene at dette er nettopp et «tiltak av vesentlig nasjonal samfunnsmessig interesse», gjennom å for eksempel få flere utenlandske turister - og inntekter - til landet (og Sunndal), mener Oppgjevinn.

Gjør ingen forskjell

Men Bjurstedt vil ikke gjøre unntak for det populære amerikanske fjernsynsprogrammet.

Helikopterlandinger kan virke negativt inn på formålene ved nasjonalparken, slår Bjurstedt fast.

«Det er en solid presedens på at en ikke skal tillate motorferdsel for film- og fotoformål i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, slik at hensyn til likebehandling av søkere må tillegges vekt», heter det i avslaget.