El Nino får regnet til å bøtte ned over en av de fattige bydelene i Lima i 1998. Dårlige santitæforhold førte til utbrudd av kolera, malaria og dysenteri. (Foto: Scanpix)
El Nino får regnet til å bøtte ned over en av de fattige bydelene i Lima i 1998. Dårlige santitæforhold førte til utbrudd av kolera, malaria og dysenteri. (Foto: Scanpix)

El Niño gir kaosvær i Asia og Sør-Amerika

Dette er konsekvensene av værfenomenet med det uskyldige navnet El Niño; den lille gutten.

Navnet er uskyldig nok, El Niño betyr «den lille gutten», men konsekvensene er langt fra små.

Værfenomenet fører til tørke i Australia, og kratig regn og flom i Chile, Peru og Ecuador.

Flom og tørke

Passatvinden som vanligvis blåser fra øst til vest i Stillehavet endrer retning, og blåser mot vest.

Når den varme fuktige luften når fjellene i Peru stiger den og avkjøles, og det faller enorme nedbørmengder i ørkenområdene i Chile, Peru og Ecuador.

En kvinne reddes ut av vannmassene i da Nepena-elven nord for Lima gikk over sine bredder under El Nino i 1998. (Foto: Scanpix)
En kvinne reddes ut av vannmassene i da Nepena-elven nord for Lima gikk over sine bredder under El Nino i 1998. (Foto: Scanpix)
Varmt og næringsfattig vann strømmer østover inn mot kysten av Sør-Amerika, og det vanligvis så rike fisket kan bryte fullstendig sammen. Se kartet helt nederst!

På vestsiden av Stillehavet blir det tørke, og monsunregnet svekkes i Sørøst-Asia.

Gjentar seg regelmessig

El Niño skyldes endringer i havstrømmene og vindmønsteret, og har oppstått med to til åtte års mellomrom de siste 300 årene. Fenomenet var spesielt kraftig i 1997 og 1998, men også 2006, 2007 og 2009 var El Niño år.

Den australske bonden Marshall Rodda ser utover den magre hveteavlingen sin i 2006. (Foto: Scanpix)
Den australske bonden Marshall Rodda ser utover den magre hveteavlingen sin i 2006. (Foto: Scanpix)

- El Niño er litt som en økonomisk depresjon, den må være i gang før du kan si sikkert at den vil komme, sier David Jones ved det Australske meteorologiske instituttet til nyhetsbyrået Reuters.

Konsekvenser for hele verden

I tillegg til at fisket ødelegges, gjør flom og tørke at avlingene svikter når El Niño dukker opp. Australia hveteproduksjon ble nesten halvert under El Niño i 2006 og 2007, og prisen på korn steg på verdensmarkedet.

Også prisen på gummi gikk opp på grunn av tørken i Sørøst-Asia.

Kartet viser avvik fra normal havtemperatur under El Nino i 1997. Utenfor kysten av Peru strømmer det vanligvis opp kaldt og næringsrikt bunnvann. Her er det erstattet av varmt vann som strekker seg langt vestover i Stillehavet. (Foto: Wikimedia Commons)
Kartet viser avvik fra normal havtemperatur under El Nino i 1997. Utenfor kysten av Peru strømmer det vanligvis opp kaldt og næringsrikt bunnvann. Her er det erstattet av varmt vann som strekker seg langt vestover i Stillehavet. (Foto: Wikimedia Commons)