feit fet tykk overvektig
feit fet tykk overvektig
feit fet tykk overvektig
feit fet tykk overvektig

- To av tre nordmenn er overvektige

En undersøkelse fra Nord-Trøndelag tyder på at to av tre nordmenn er overvektige. Det er en større andel enn i USA.

Forskerne som står bak undersøkelsen, tror tallene er representative for hele Norge, skriver Aftenposten. Men det er nordtrøndere over 20 år som er blitt målt og veid av HUNT forskningssenter i Verdal.

– To tredjedeler av dem har en BMI over 25, som er definisjonen på overvekt, sier professor Kristian Midthjell, som er tilknyttet senteret.

Selv om tallene tyder på at andelen overvektige nordmenn er i ferd med å overgå andelen overvektige i USA, påpeker Midthjell at andelen med fedme (BMI over 30) og ekstrem fedme er høyere i USA enn her i landet.

Forskningssenteret HUNT er en del av Institutt for samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet ved NTNU. (©NTB)